Dagelijks archief: vrijdag 14 oktober 2005

666

Het WWW en 666 hebben iets met elkaar. Google braakt bij “666″ 21.300.000 pagina’s uit, waaronder 724.000 Nederlandstalige pagina’s. Onder één van de pagina’s in het Nederlands vond ik de pagina Close up: Merkteken van het beest, geschreven door Henry V.

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
 
[Openbaring 13:16-18]
barcode
In elke barcode staan standaard drie zessen
Iedereen die regelmatig inlogd op het World Wide Web(WWW) en met name op de Amerikaanse christelijke websites vindt globaal gezien twee hoofdopvattingen met betrekking tot het merkteken:
De ene opvatting is dat het merkteken geestelijk moet worden geïntepreteerd en verreweg de meerderheid is van mening dat het een om een fysiek merkteken gaat. Wij ondersteunen deze laatste opvatting van een fysiek merkteken omdat dit merkteken duidelijk wordt gekoppeld aan “het kopen en verkopen” De “aanhangers” van een geestelijk merkteken beweren dat dit merkteken op de rechterhand te maken heeft met uw “handelen”(en hoe zit het dan met linkshandigen?) en een merkteken op het voorhoofd met het “denken” van iemand.Verder beweren ze dat de mensen dit merkteken inmiddels hebben.Een gevaarlijke interpretatie die we zeker niet onderschrijven, immers als dit zo is hoeft het evangelie van Jezus Christus niet meer verkondigd te worden omdat namelijk iemand die dit merkteken heeft niet meer bekeerd kan worden.Het geestelijk merkteken zal hier dus ook niet verder worden besproken.Wat overigens wel duidelijk blijkt uit Openbaring is dat het aannemen van dit merkteken tevens een onherroepelijke geestelijke beslissing met zich meebrengt en consequentie heeft:
 
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijningd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkkteken van zijn naam ontvangt.
[Openbaring 14:9-12:9 ]
 
Blijkbaar moet men, alvorens men het merkteken ontvangt, trouw zweren aan deze toekomstige dictator(antichrist) en hem( of zijn beeld) aanbidden.Dit eerbetoon/aanbidding wordt door God niet vergeven omdat de antichrist op een bepaald tijdstip in de (nabije) toekomst de incarnatie van satan wordt en men dus feitelijk satan aanbidt.Het ontvangen van dit merkteken en/of aanbidding van deze persoon is dan ook zeer sterk af te raden.(en feitelijk is dat nog te licht uitgedrukt.)
 
Bron: 777 or 666

nieuwewereldorde | dewaarheid.nl| Eindtijd Informatie Web