Dagelijks archief: maandag 5 december 2005

geloof het of anders !

Er is veel te doen geweest om de strip Mohammed, believe it or else! van Abdullah Aziz. Op de site Bron: islamcomicbook.com is het stripboek als .pdf in 32 talen te lezen. Het is begrijpelijk dat moslims het boek beledigend vinden, want Mohammed wordt gepresenteerd als stripfiguur met dito neus. Toch is het geen zuivere satire want de strip wordt geladreerd met soera’s uit de koran.

omslag van de Nederlandse vertaling van Believe it or else!

Wanneer je de strip leest, dan schokken vooral de citaten uit de koran. We hebben in het Westen moeten leren dat de islam ‘een religie van vrede en respect’ is. In een multiculturele samenleving met bijna 1 miljoen moslims in Nederland, is begrip voor het elkaar(s verschil) noodzakelijk. Een tweedeling of nog erger is een schrikbeeld en moet natuurlijk altijd voorkomen worden.

inleidende woorden van Aziz

Hoe zouden we spreken over Jehova getuigen of fascisten als er daar bijna 1 miljoen van in ons midden zouden leven en nog eens miljoenen anderen in de ons omringende landen? Zouden we het fascisme dan ook een nog een verderfelijk systeem noemen of de Jehovagetuigen nog een sekte? Na 5 mei 1945 is het niet gevaarlijk meer om openlijk te zeggen dat Hitler en het fascisme het kwaad vertegenwoordigen. Integendeel, we zijn het moreel verplicht om dit te denken en uit te spreken.

Dat we de Jehova getuigen een sekte te noemen, is natuurlijk terecht. We durven dit omdat het maar om een handjevol mensen gaat en we hebben hoogstens last van ze wanneer we onnodig naar de bel moeten lopen. Maar stel dat je zou beweren dat de islam de grootste sekte ter wereld is, met alle kenmerken van een sekte (charismatische leider, angst onder de volgelingen zaaien, een paradijs beloven, verdraaide waarheid als waarheid presenteren, enz…) dan is dit niet alleen politiek incorrect maar ook nog eens riskant.

Dus doen we dat maar niet.

Bron: islamcomicbook.com