Dagelijks archief: maandag 10 maart 2008

pronto?

vandaag is het 132 jaar geleden dat Alexander Graham Bell
en Thomas Watson het eerste telefoongesprek voerden
Alexander Graham BellIn 1873 werd Alexander Graham Bell hoogleraar in de spraakfilosofie te Boston. De periode die volgde was erg belangrijk voor het leven van Bell en voor de techniek: Hij vond een techniek uit waardoor je door middel van elektrische stroomvariaties geluid over kon brengen. In 1876 wierf hij patent op deze uitvinding. In 1854 was er namelijk door een Italiaan al een mechanische telefoon uitgevonden. Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling van Bell om deze mechanische telefoon uit te vinden, hij had een nieuw en beter soort telegraafsysteem willen ontwikkelen. In 1874 krijgt Bell een veel beter idee: Hij denkt dat het mogelijk moet zijn om de menselijke stem via elektromagnetische signalen over te brengen. Om dit project te realiseren werkt Bell samen met Thomas Watson en op 10 maart 1876 voeren Bell en Watson het allereerste telefoongesprek via elektromagnetische signalen.
the day is coming when telegraph wires will be laid on to houses just like water or gas and friends will converse with each other without leaving home.

Bell was zelf erg goed bewust van het grote belang dat zijn uitvinding zou hebben, kort nadat hij de telefoon had uitgevonden schreef hij naar zijn vader: “De dag is gekomen dat telegraafpalen bij elk huis zullen staan net als er water en gas is in elk huis. Vrienden zullen met elkaar praten zonder het huis te hoeven verlaten”.
 
Bron: scholieren.com

wat gebeurde er nog meer op 10 maart?