waakzaamheid

Hesaias de kluizenaar: over de bewaking van het verstand

bewakingHet oudste geschrift dat in de Philokalia is opgenomen, staat op naam van een zekere Hesaias de kluizenaar Men is het er nog steeds niet over eens wie deze Hesaias moet zijn geweest. Sinds 1899 gaat men er over het algemeen van uit dat hij een kluizenaar uit Gaza was die in 488 stierf. Volgens een andere opvatting gaat het hier om een andere Hesaias, namelijk die van de Sketis en dat zijn werkje (27 paragrafen) dateert van omstreeks 400.

( … ) 8.Wanneer het verstand bevrijd is van elke hoop op de wereld van de zichtbare dingen, is dat een teken dat de zonde in u gestorven is.
 
9. Wanneer het verstand bevrijd is, verdwijnt het beletsel dat zich tussen hem en God bevindt.
 
10. Wanneer het verstand bevrijd is van al zijn vijanden en de sabbatsrust geniet, verkeert het in een nieuw tijdperk en schouwt nieuwe en onsterfelijke zaken.
‘Wanneer het verstand bevrijd is van elke hoop op de wereld van de zichtbare dingen, is dat een teken dat de zonde in u gestorven is.’

15. Ik smeek u, laat uw hart zolang u in uw lichaam verblijft, toch niet onbewaakt. De boer kan er nooit zeker van zijn dat zijn akker enige vrucht zal dragen, want hij weet niet wat hem nog boven het hoofd hangt voordat hij alles in zijn schuur heeft opgeslagen. Zo mag ook de mens zijn hart niet onbewaakt laten zolang hij adem in zijn neus heeft. De mens weet niet met welke geestelijke hartstocht hij nog te maken zal krijgen voor zijn laatste ademtocht. Daarom mag hij zijn hart niet onbewaakt laten zolang hij ademt. Neen, hij moet altijd tot God roepen om hulp en om Zijn barmhartigheid. ( … )
 
vertaling: Christofoor Wagenaar ocso (reeks monastieke cahiers nr. 22)

meer (engelstalige) teksten van de woestijnvaders