geschiedenis van gisteren

Nederlandse en Duitse lesboeken geschiedenis van dertig jaar geleden

Mijn oude schoolboeken geschiedenis heb ik nooit weggegooid. In 1978/79 stond de periode 1850-1975 op het programma en als lesboek Geschiedenis in onderwerpen onder redactie van W.F.Kalkwiek. Dit lesboek is typisch voor de didactiek van de jaren zeventig toen de geschiedenis een thematische behandeling had gekregen. Mijn oudere broer had als voorbereiding op het eindexamen een ander lesboek in gebruik: Geschiedenis van gisteren met daarin geschiedenis van de twintigste eeuw. In dit boek is de chronologische benadering van de geschiedenis nog enigszins overeind gebleven.

geschiedenisboeken
geschiedenis in onderwerpen
en geschiedenis van gisteren beide uit 1976

Het is aardig om door deze boeken te bladeren. Grote geschiedenis is eerder ingebed in kleine geschiedenis dan omgekeerd. Zo hebben de Entente Coridiale uit 1904 en de Triple Entente uit 1907 zich in mijn leven voor altijd verbonden met de schoolbanken van 1978. De meeste geschiedschrijving probeert het verleden objectief en van buitenaf te beschrijven, maar onze blik op de geschiedenis zal altijd subjectief en van binnenuit blijven. Lesboeken geschiedenis uit een andere tijd of uit een ander land laten dat duidelijk zien.

geschiedenisboeken
Ook Michaela heeft haar oude lesboeken geschiedenis nog bewaard. Die Reise in die Vergangenheit Band 3 en 4 dateren uit 1982. Ze zijn in alle opzichten beter dan de Nederlandse lesboeken
Je hebt nu voor een groot deel deze school doorlopen. Vanaf dit moment komt geleidelijk aan de voorbereiding op het eindexamen. Je zult ook meer en meer moeten gaan bezinnen op wat je daarna gaat doen. Waar je ook terechtkomt, het staat vast dat je actiever gaat deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren. Op die maatschappij ben je niet voldoende voorbereid als je je “papiertje” in de zak hebt. Men zal namelijk steeds verlangen dat je kritisch aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Dat betekent dat je zelf interpretaties kunt geven aan alles wat er om je heen gebeurt. (…) Hiervoor is het nodig te weten hoe onze maatschappij in elkaar zit en hoe het komt dat zij zo gegroeid is.
 
uit het voorwoord van geschiedenis van gisteren 1976