Amerikaanse Burgeroorlog [ 22 ]

150 jaar geleden: Pickett’s Charge 3 juli 1863

De derde dag van de Slag bij Gettysburg was vernietigend voor de Confederatie. Na een mislukte poging om op Little Round Top langs de rechterflank van de Unie te trekken, besloot opperbevelhebber Robert E. Lee tot een frontale aanval op het centrum van het front. Zijn filosofie was dat zijn tegenstander George G. Meade de flanken versterkt had ten koste van het centrum. Die gedachte was op zich niet verkeerd, maar Lee nam het grote risico om zijn manschappen over open terrein op te laten rukken onder hevig vuur van de Noordelijken. Bovendien hadden de laatsten het grote voordeel dat ze zich konden verschansen achter een lage muur.

Pickett's Charge
Pickett’s Charge 3 juli 1863
© Adam Cuerden

Een half jaar eerder waren tijdens de Slag bij Fredericksburg de rollen omgedraaid. Toen waren de aanvallende Noordelijken een zeer gemakkelijk doelwit voor de Zuidelijken geweest, die vanachter een muurtje konden prijsschieten. “Give them Fredericksburg!” brulde de Unie tijdens de aanval van George Pickett. Het werd een slachting. De Confederatie verloor 6.555 mannen (waaronder tenminste elfhonderd dodelijke slachtoffers) en Lee moest zich terugtrekken op eigen grondgebied om daar zijn wonden te likken. Gettysburg bleek achteraf het keerpunt in de Civil War.

Pickett’s Charge was an infantry assault ordered by Confederate Gen. Robert E. Lee against Maj. Gen. George G. Meade‘s Union positions on Cemetery Ridge on July 3, 1863, the last day of the Battle of Gettysburg during the American Civil War. Its futility was predicted by the charge’s commander, Lt. Gen. James Longstreet, and it was arguably an avoidable mistake from which the Southern war effort never fully recovered psychologically. The farthest point reached by the attack has been referred to as the high-water mark of the Confederacy. The charge is named after Maj. Gen. George Pickett, one of three Confederate generals who led the assault under Longstreet.
 
Bron: en.wikipedia.org

gettysburgcivilwar150.com | alle posts uit deze reeks