rococo 20mg

mijn reis naar het jaar 1754

Halverwege de achttiende eeuw debatteerden pruikenbollen met valse kuiten in literaire en filosofische salons, begon men alle kennis die de mensheid vergaard had samen te bundelen in de Encyclopédie en werd het plantenrijk door een ambitieuze botanicus wetenschappelijk ingedeeld. En ondertussen woekerde vooral binnenshuis het fantasierijke rocaille als een hardnekkig verzet tegen de onttovering en rationalisering van de Verlichting.

rococo 20mg
rococo 20 mg mijn reis naar het jaar 1754

Een merkwaardige tijd: er was een sterke drang tot objectivering maar tegelijkertijd was er een behoefte om weg te dromen tussen herderinnetjes en cherubijntjes onder een roze hemel. Lucy in the Sky with diamonds. Er is een pilletje om naar het jaar 1754 te reizen: rococo 20mg. Binnenkort meer …

1754 [ en.wikipedia.org ]