grote woorden

Mark Boog, de encyclopedie van de grote woorden
winnaar van de VSB Poëzieprijs 2006
De encyclopedie van de grote woorden biedt vierenzestig gedichten, waarin de betekenis van die woorden niet zozeer in een nieuw daglicht wordt gesteld, zoals de flaptekst wil suggereren, maar eerder de oorspronkelijke betekenissen die het woord herbergt en die door het veelvuldig gebruik van dat woord sleets zijn geraakt en naar de achtergrond verdrongen, opnieuw voor het voetlicht brengt. De bundel maakt ons weer bewust van de betekenis van die woorden.
 
Het resultaat is in één woord prachtig. Welbeschouwd is het een meesterzet van Boog om een „encyclopedie„ samen te stellen. Zijn (quasi)afstandelijke, (quasi)neutrale stijl leent zich daar prachtig voor. De auteur lijkt ons, inderdaad als in een lemma van een encyclopedie, op neutrale toon uit te leggen wat de betekenis is van grote woorden als geluk (“Het geluk is overkomelijk“), natuur (“Van natuur, dat wat bijgeknipt moet worden, krijgen we niet snel genoeg“) of trouw (“Trouw, liefst eeuwig, is een akelig mannetje“). Maar hij schotelt ons uiteindelijk zo precies mogelijk (met inzet van alle mogelijke poëtische middelen) een persoonlijke uitleg van het woord voor. Beeldend zijn de gedichten heel sterk, en inhoudelijk aangrijpend. Nemen we bijvoorbeeld een gedicht als „Geluk„:

Geluk

Het geluk is overkomelijk. Men plaatst het
in een vitrine en gaat aan het werk.
Wie ernaar vraagt krijgt het te zien,
onder weloverwogen commentaar.

Het is gebruikelijk om ’s avonds achterover
te zitten en het geluk, zoals dat beschaafd
verlicht tentoongesteld staat, te beschouwen.
Men stoot de deelgenoot erover aan.
Die knikt of zegt heel zachtjes: „Ja.„

In hoeverre het geluk ons bepaalt
is niet eens een vraag: totaal. Wij zijn niets
dan ons geluk, en het geluk is waar wij zijn.

Slechts tijdens het afnemen van de glasplaat
slaan we soms de ogen neer. De vochtige
doek hangt slap in onze handen. Zo mooi.

Mark Boog

Bron: dhost.info/recensent

Mark BoogMark Boog (Utrecht 1970), schreef de dichtbundels Alsof er iets gebeurt (2000, C. Buddingh’-prijs 2001), Zo helder zagen we het zelden (Cossee 2002, genomineerd voor de J.C. Bloemprijs), Luid overigens de noodklok (Cossee), en drie romans, De Vuistslag (2001), De warmte van het zelfbedrog (Cossee 2002) en De helft van liefde (Cossee 2005). Op Gedichtenbal werd de bundel De encyclopedie van de grote woorden genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2006 en op 28 april werd deze aan Mark Boog uitgereikt.

markboog.nl | speel zelf met grote woorden | uitgeverij Cossee