het verhaal ging … [6]

Deze maand lees ik de Metamorphosen van Ovidius vandaag: Pluto en Prosperina Ze werd haast in een tel gezien, begeerd en veroverd door Pluto zo snel kan de liefde werken. Nabij de muren van Enna bevindt zich een diep meer, het Pergus-meer. Daar klinken de liederen van de zwanen even mooi als op het water […]

het verhaal ging … [5]

Deze maand lees ik de Metamorphosen van Ovidius vandaag: Jupiter en Europa Mercurius werd na zijn lange vliegreis bij Jupiter ontboden die hem opdroeg: “Beste zoon, jij die me altijd trouw bijstaat in alles, ga naar de aarde langs de vertrouwde weg en zoek het land dat tegenover je moeders sterrenbeeld ligt, Sidon genoemd. Je […]

het verhaal ging … [4]

Deze maand lees ik de Metamorphosen van Ovidius vandaag: Argus, Io en Mercurius Argus was een zonderling wezen met honderd ogen waarvan er om beurt twee rustten terwijl de anderen de waakten. Waar Io zich ook bevond, nooit was het haar gegund om buiten het bereik van Argus’ blik te blijven. Het lot van de […]

het verhaal ging … [3]

Deze maand lees ik de Metamorphosen van Ovidius vandaag: Daedelus en Icarus Terwijl hij deze vermanende woorden uitsprak, bond hij zijn zoon de hem onbekende vleugels aan de schouders. Tijdens het werk en de vermaningen biggelden bij Daedalus de tranen over zijn wangen en beefden zijn handen. Hij omhelsde zijn zoon – voor de laatste […]

het verhaal ging … [2]

Deze maand lees ik de Metamorphosen van Ovidius vandaag: Perseus en Andromeda De winden die door Aeolus voor de nacht waren opgesloten in kerkers, werden door Lucifer tot werken aangemaand. Perseus nam zijn vleugels, bond ze weer aan zijn voeten, gordde zijn zwaard om en vloog snel door het luchtruim. Hij had alweer heel wat […]

het verhaal ging … [1]

Deze maand lees ik de Metamorphosen van Ovidius vandaag: Apollo en Daphne Daphne, de dochter van Peneus, was de eerste liefde van Apollo. Dat was geen toeval maar een gevolg van de wraak van Cupido. Apollo, apetrots op zijn overwinning op de Python, bemerkte Cupido die bezig was zijn boog te spannen. Geringschattend zei hij: […]