Categorie archief: Orthodoxie

Hosanna !

Vandaag is het Palmzondag
Palmzondag
de intocht van Christus in Jeruzalem
Tropaar bij het feest van Jesus’ Intocht in Jeruzalem (Toon 1)
Als een belofte van de gemeenschappelijke opstanding
Hebt Gij voor Uw lijden Lazarus uit de doden opgewekt, o Christus God,
En daarom mogen ook wij, evenals de kinderen,
De symbolen dragen der zegepraal,
En tot U roepen als over winnaar van de dood:
“Hosanna in den hoge,
Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren”

De Krimoorlog [ 8 ]

aan het lezen in: De Krimoorlog of de vernedering van Rusland (2010)
van Orlando Figes

KrimoorlogOrlando Figes heeft een derde van zijn boek nodig om de aanloop naar de Krimoorlog te beschrijven. Met het Verdrag van Adrianopel dat in 1829 de Russisch-Turkse Oorlog van 1828-1829 beëindigde, was bepaald dat de Donauvorstendommen Moldavië en Walachije tijdelijk een protectoraat van Rusland zouden zijn. Onenigheid over de positie van orthodoxe christenen in het Jeruzalem, dat toen deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk, had de tsaar doen besluiten Moldavië en Walachije in de zomer van 1853 opnieuw te bezetten om druk uit te oefenen en stelt in het najaar een ultimatum. Met rugdekking van de westerse grootmachten Engeland en Frankrijk verwerpt de sultan het Russische ultimatum en op 4 oktober 1953 verklaart hij onder druk van islamisten, die hem dreigen met een islamitische revolutie, de oorlog aan Rusland.

Het is spannend om te lezen over het lange voorspel van de Krimoorlog. Het Ottomaanse Rijk, Rusland, Oostenrijk, Pruisen, Frankrijk en Engeland, geen van allen wilden ze een oorlog. En toch waren er partijen die wél oorlog wilden en uiteindelijk het meeste gewicht in de schaal legden. De Krimoorlog is de eerste oorlog geweest waarbij de pers als bespeler van de publieke opinie een rol speelde, met name in Engeland. Door de stormachtige technologische ontwikkelingen in de jaren dertig en veertig (spoorwegen, telegraaf en stoomscheepvaart) was er een nieuwe wereld ontstaan. Alles ging ineens veel sneller. Rusland had een voorsprong op het Ottomaanse Rijk, maar West-Europa had weer een voorsprong op Rusland wat de technologische ontwikkelingen betreft.

London News
De Krimoorlog is de eerste oorlog waarbij de pers (met name in Engeland) als beïnvloeder van de publieke opinie een rol speelde.

Dat er ondanks de behoedzaamheid van alle grootmachten om het Concert van Europa bij elkaar te houden, tóch oorlog kwam, heeft veel te maken met de rol van de media in Engeland. Terwijl de Times, van oudsher de conservatieve stem van Engeland beslist niet tegen Rusland was, keerde de liberale pers zich steeds meer tegen Rusland en werd pro-Turks. De jonge koningin Victoria moest niets van het onchristelijke Ottomaanse Rijk hebben en was eerder geneigd zich op te stellen aan de kant van de christelijke tsaar.

Sinds 1852 was er een coalitie van conservatieven en liberalen die geleid werd door Lord Abderdeen. De eerste minister stond eerder aan de kant van de koningin en degenen die beslist geen oorlog met Rusland wilden.Maar de liberale politicus Palmerston wist via de liberale pers de publieke opinie voor zich te winnen en de russofobie en patriottisme aan te wakkeren. Voor de liberalen stonden de handelsbelangen (in het Ottomaanse Rijk) centraal en daardoor voerden ze een agressieve buitenlandse politiek. Godsdienst speelde daarbij geen rol.

AberdeenIn maart 1854 verklaarde Groot-Brittannië de oorlog aan Rusland en werd zo betrokken bij de Krimoorlog. Aberdeen bleek niet goed in staat te zijn om met de oorlogsvoering om te gaan en sommige regeringsleden vonden de oorlogsvoering niet agressief genoeg. In januari 1855 diende parlementslid John Arthur Roebuck een motie in waarin hij voorstelde om een onderzoekscommissie op te richten die de manier van oorlogsvoering van Aberdeen moest controleren. Het voorstel van Roebuck werd door het parlement aangenomen en Aberdeen beschouwde dit als een motie van wantrouwen, waarna hij ontslag nam als premier.
 
Bron: nl.wikipedia.org

Pasen 2016

vandaag viert de Orthodoxe Kerk de Opstanding van Christus
ikoon van de opstanding
anastatis = opstanding
Christus is opgestaan uit de doden
door Zijn dood
vertreedt Hij de dood
en schenkt het Leven
aan hen in het graf!
Christus ist auferstanden von den Toten
hat den Tod durch den Tod zertreten
und denen in den Gräbern das Leben geschenkt!
 
Христос воскресe из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех,
живот даровав!
 
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!

Paas Tropaar in verschillende talen

geheiligde natuur

gezien op Canvas: Metéora (2012) van Spiros Stathoulopoulos

MeteoraHet is alweer 35 jaar geleden dat ik de kloosters van Metéora in centraal Griekenland bezocht. Het onwezenlijke landschap met zijn steile rotspartijen maakte meer indruk op mij dan de kloosters. In dezelfde zomer dat ik Metéora bezocht, ging de James Bond film For your eyes only in première. De finale speelt zich af rond de kloosters van Metéora. Het contrast tussen verstild kloosterleven en luidruchtige misdaad past natuurlijk goed in het James Bond concept.

Toen ik de film jaren later terug zag en ik inmiddels orthodox geworden was, kwamen de scenes in Metéora eerder over als heiligschennis. Hadden de gangsters die James Bond achtervolgde, de bordjes niet gelezen dat Metéora een stiltegebied is en dat er in meerdere talen om respect voor deze geheiligde natuur gevraagd wordt? In 1981 stonden die bordjes er al!

Ik was benieuwd naar de film Metéora (2012) van Spiros Stathoulopoulos die zaterdagavond laat werd uitgezonden op het Belgische Canvas. De VPRO-gids vindt deze film slechts twee sterren waard (“een levenloze aaneenschakeling van mooie plaatjes”), maar dat is een tamelijk voorspelbare reactie op een film waarin de fotografie het narratief domineert. Metéora is inderdaad een aaneenschakeling van fraaie fotografie, natuurlijk te danken aan het zeer fotogenieke landschap. Levenloos is de film allerminst. Als Leitmotiv heeft regisseur Spiros Stathoulopoulos gekozen voor de strijd tussen lichaam en geest. En dat is toch het leven zelf. Of zou het moeten zijn. Want als de spanning tussen mind en body ontbreekt, dan wordt het leven óf cerebraal óf hedonistisch.

Metéora trailer

Meteora [ imdb.com ]

het doel en het middel

vandaag begint in de Orthodoxe Kerk de Grote Vasten

De vasten zijn onlosmakelijk verbonden met abstinentie en ascese, met de “doding des vleses”. Toch is dat niet waar het in de Grote Vasten om draait. De Kerk leert dat de Grote Vasten een geschenk is met het doel om ons geestelijke leven en onze relatie met God te verdiepen. Het middel daartoe is het tijdelijk afstand nemen van aardse geneugten, waarbij lichamelijke onthouding “slechts” één vorm is.

abstinentie
uit: Kramers Vreemdewoordentolk (1987)
De Grote Vasten is een tijd van inkeer, waarin wij ons weer scherp voor ogen stellen wat ons christenleven zou moeten zijn: dat de geestelijke waarden de overhand behoren te hebben boven de lichamelijke verlangens; dat onze verhouding tot God belangrijker is dan al het andere. En omdat wij daarin zo veelvuldig te kort schieten, doen wij boete, om voor onszelf en voor God te doen zien dat die inkeer oprecht gemeend is.
 
Bron: kloosterhemelum.nl
ascese
uit: Kramers Vreemdewoordentolk (1987)

heilige Syriërs

vandaag (28 januari Oude Kalender) gedenkt de Orthodoxe Kerk twee Syriërs:
de heilige Efrem de Syriër (4e eeuw) en de heilige Isaak de Syriër (7e eeuw)

Syrië is de bakermat van het christendom. Damascus is de stad waar Paulus na zijn bekering verbleef. De havenstad Antiochië (nu Antakya in Hatay, Turkije) is de eerste plaats waar de volgelingen van Jezus “christenen” werden genoemd. En Simeon de pilaarheilige uit Qalat Semaan was een monnik die leefde op een pilaar in de Syrische woestijn.

Kort na de dood van Mohammed, veroverden de Arabieren grote delen van het Byzantijnse Rijk. In het jaar 635 werd Damascus veroverd en tot hoofdstad gemaakt van het kalifaat. De dynastie van de Omajjaden zetelde hier tot het jaar 750. Deze werd opgevolgd door de Abbassiden. Damascus verloor zijn positie als hoofdstad en het centrum van het kalifaat kwam te liggen in het huidige Irak. Achtereenvolgens werden tot hoofdstad gepromoveerd: Koefa, Bagdad, Samarra en Ar-Raqqah. Met IS zijn wij dus weer helemaal terug in de vroege middeleeuwen.

Twee bekende heiligen uit het vroege christendom zijn Efrem de Syriër (4e eeuw) en Isaac de Syriër [ orthodoxwiki.org ] (7e eeuw) die beide leefden voordat de Arabieren Syrië veroverden en het land overwegend islamitisch werd.

Ephraïm en Isaac de Syriër
Efrem en Isaac de Syriër
Ik, Efrem ben stervende en schrijf mijn testament.
Moge het een getuigschrift zijn voor hen die na mij komen;
Bidt dag en nacht, uw hele leven door.
Zoals een ploeger ploegt, dag in dag uit.
Een ploeger, zijn werk is eerzaam en bewonderenswaardig;
Wees niet zoals luie mensen in wier velden doornen groeien.
Bidt constant, want hij die het gebed liefheeft,
Zal hulp vinden in beide werelden.
 
Efrem de Syriër

Er is nog een tweede heilige bekend onder de naam Isaac de Syriër. Hij leefde in de zesde eeuw en stierf in 550. Vaak wordt hij Isaac van Spoleto genoemd.

Efrem de Syriër [ nl.wikipedia.org ] | Isaak van Nineveh [ nl.wikipedia.org ]

Kerstfeest in Rusland

niet alleen de christenen in Rusland, maar alle orthodoxe christenen
die de Oude Kalender volgen, vieren vandaag het kerstfeest
Russische kerstkaart
с Рождеством Христовым !

Tropaar van Kerstmis, toon 4, Christus’ geboorte
 
Uw geboorte, Christus, onze God, bracht aan de wereld het licht der
kennis. De aanbidders van de sterren leert een ster u te aanbidden,
de zon der gerechtigheid, die opgaat uit den Hoge.
Heer, eer aan U.

Natvity [ orthodoxwiki.org ]