het doel en het middel

vandaag begint in de Orthodoxe Kerk de Grote Vasten

De vasten zijn onlosmakelijk verbonden met abstinentie en ascese, met de “doding des vleses”. Toch is dat niet waar het in de Grote Vasten om draait. De Kerk leert dat de Grote Vasten een geschenk is met het doel om ons geestelijke leven en onze relatie met God te verdiepen. Het middel daartoe is het tijdelijk afstand nemen van aardse geneugten, waarbij lichamelijke onthouding “slechts” één vorm is.

abstinentie
uit: Kramers Vreemdewoordentolk (1987)
De Grote Vasten is een tijd van inkeer, waarin wij ons weer scherp voor ogen stellen wat ons christenleven zou moeten zijn: dat de geestelijke waarden de overhand behoren te hebben boven de lichamelijke verlangens; dat onze verhouding tot God belangrijker is dan al het andere. En omdat wij daarin zo veelvuldig te kort schieten, doen wij boete, om voor onszelf en voor God te doen zien dat die inkeer oprecht gemeend is.
 
Bron: kloosterhemelum.nl
ascese
uit: Kramers Vreemdewoordentolk (1987)