Hosanna !

Vandaag is het Palmzondag
Palmzondag
de intocht van Christus in Jeruzalem
Tropaar bij het feest van Jesus’ Intocht in Jeruzalem (Toon 1)
Als een belofte van de gemeenschappelijke opstanding
Hebt Gij voor Uw lijden Lazarus uit de doden opgewekt, o Christus God,
En daarom mogen ook wij, evenals de kinderen,
De symbolen dragen der zegepraal,
En tot U roepen als over winnaar van de dood:
“Hosanna in den hoge,
Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren”