De Nieuwe en Onbekende Weereld

of Beschryving van America en ‘t zuid-land (1671)
America  1671
titelblad, Amsterdam 1671
De Nieuwe en onbekende weereld: of Beschryving van America en ‘t zuid-land, vervaetende d’oorsprong der Americaenen en zuid-landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der vaste kusten, eilanden, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonteinen, stroomen, huisen, de natuur van beesten, boomen, planten en vreemde gewasschen, Gods-dienst en zeden, wonderlijke voorvallen, vereeuwde en nieuwe oorloogen: verciert met afbeeldsels na ‘t leven in America gemaekt, en beschreeven door Arnoldus Montanus.
 
Bron: international.loc.gov
america  1671
afbeeldsel na ‘t leven in America gemaekt…

Het project De Atlantische Wereld: Amerika en Nederland, verkent de geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in Amerika en de interactie tussen de Verenigde Staten en Nederland vanaf Henry Hudson’s reis in 1609 tot de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het project is het resultaat van een duurzame samenwerking tussen de Library of Congress en de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, in samenwerking met andere belangrijke bibliotheken, musea en archieven in Nederland.

Bron: international.loc.gov