de nieuwe wereld

gisterenavond gezien op Canvas: The New World (2005)

The New World DVDThe New World vertelt op trage en poëtische wijze het verhaal van Pocahontas, een indiaanse uit de kolonie Virginia die in het moederland een beroemdheid wordt en in 1616 zelfs door Jacobus I ontvangen wordt aan het Engelse hof. Nog voordat ze de Nieuwe Wereld terug kan zien, sterft ze, waarschijnlijk aan de pokken.

De geschiedenis van de engelse kroonkolonies in de zeventiende eeuwse is vooral een religieus verhaal. In tegenstelling tot de Spanjaarden die vooral voor het goud naar Amerika voeren, hadden de Engelse kolonisten godsdienstige motieven. In de late zestiende eeuw waren er overal in Europa godsdiensttwisten en religieuze vervolgingen, ook in Engeland. Voor de puriteinen betekende de oversteek naar Amerika een uittocht uit het gehate moederland waar zij vervolgd werden. Zij hadden hun hoop gevestigd op de Nieuwe Wereld die voor hen veel meer was dan een nieuw continent. Ze identificeerden zich met de joden uit de Exodus die door God Persoonlijk een nieuw land waren gewezen. Amerika was voor de puriteinen dus het Beloofde Land. In Amerika’s Visioenen schrijft Robert Hughes over deze episode in de Engelse geschiedenis:

Dankzij de puriteinen is geen andere beschaving in de wereld zo bezeten van radicale nieuwheid als de Amerikaanse. Nieuwheid werd voor de Amerikanen wat de Oudheid voor de Europeanen was – een teken van verbondenheid, het kenmerk van een speciale relatie met de geschiedenis. Het werd mythisch. Dat kon alleen gebeuren doordat de puriteinen het met zoveel kracht en overtuiging lanceerden, dat het rijmde met de Amerikaanse revolutie en tot aan de dag van vandaag in Amerika doorklinkt.
 
Bron: Robert Hughes, Amerika’s Visioenen, blz.22

PocahontasHet verhaal gaat dat Pocahontas verhinderde dat haar vader de kolonist John Smith doodde in het jaar 1607. Dit kan echter niet; ze was toen nog maar 13 jaar en kan Smith toen niet hebben gekend, aangezien hij dat jaar in Engeland was. Ook sprak hij de taal van Pocahontas niet.Wat wel gebeurde, was een vriendschap tussen John Smith en de rest van de kolonie van Jamestown, Virginia. Pocahontas is daar wel eens geweest om met de kinderen te spelen en bij het schenken van voedsel.

In 1612 was Pocahontas gegijzeld door enkele kolonisten uit Jamestown, in de hoop dat ze haar konden ruilen voor kolonisten die in haar stam gevangen zaten. In die tijd leerde ze Engels en werd ze gedoopt door Alexander Whitaker. Het is mogelijk dat ze in die tijd al 2 jaar getrouwd was met iemand van haar stam, genaamd Kocoum. Toch trouwde ze na haar doop met John Rolfe, een van de drijvende krachten achter de tabakplantage in Virginia. Ze trouwden op 5 april 1614. Ze veranderde haar naam in Rebecca Rolfe. Ze woonden samen op Rolfes plantage, op de Varina boerderijen. Hun huwelijk was onsuccesvol in het terugwinnen van hun gevangenen, maar het zorgde wel voor een vrediger klimaat tussen de kolonisten en de stam van Pocahontas voor een aantal jaren.

De kolonies van Virginia vonden het moeilijk om investeerders te vinden voor hun werk. In 1616 werd Pocahontas naar Engeland gebracht, om daar koning James I en zijn hof te ontmoeten. Daar werd ze gepromoot als de “Indiaanse Prinses” en werd een fenomeen in Engeland. Ze was de eerste ster van de Nieuwe Wereld. Hierdoor werd geld vergaard voor de kolonies in Virginia. Rolfe kon toen terugkeren naar Virginia, maar tijdens de reis werd Pocahontas ziek en stierf. De oorzaak is niet helemaal zeker; tuberculose, longontsteking of pokken. Haar enige kind was Thomas Rolfe, geboren op de Varina boerderijen. Via hem zijn er nog afstammelingen, zoals Edith Wilson, waar geen afstammelingen meer van zijn.

Bron: nl.wikipedia.org

The New World [ official website ]