volg de meester [ 9 ]

zelfportret van Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819)

Pierre-Henri de Valenciennes is vooral bekend geworden door een theoretisch werk over het „historische landschap„. Nadat hij jarenlang geijverd had voor een Prix de Rome in de categorie van het historische landschap, ging zijn wens twee jaar voor zijn dood in vervulling. In 1817 werd voor het eerst een Prix de Rome voor het historische landschap uitgereikt. Dit betekende een officiële herwaardering van de landschapsschilderkunst, die met de School van Barbizon en de impressionisten in de negentiende eeuw zo belangrijk zou worden. De Valenciennes schilderde heldere composities met een nadruk op de grote vorm en deze doen soms denken aan het werk van Edward Hopper.

de Valenciennes
Pierre-Henri de Valenciennes Farnese
de Valenciennes
Pierre-Henri de Valenciennes Palatijn 1782-4

Ook zijn zelfportret doet door een grote mate van abstractie modern aan. De Valenciennes hanteert een duidelijk schema en belichting, waardoor zijn gezicht iets maskerachtigs krijgt. Naar aanleiding van zijn portret maakte ik verschillende ballpointtekeningen waarbij ik varieerde op zijn schema.

de Valenciennes
In Photoshop schematiseerde ik eerst De Valenciennes‘ zelfportret
Valenciennes
tekeningen met zwarte ballpoint

volg de meester [ 1-9 ]
van oude meesters en dingen die niet voorbijgaan [ PDF ]