Philokalia [13]

Philotheos van de Sinaï over boosheid Het derde deel van de Philokalia begint met een tekst van Philotheos van de Sinaï over de waakzaamheid van het hart. De ziel wordt door de geesten van de boosheid met muren en wallen omsloten en geboeid met de ketenen der duisternis. Het donker om haar heen belet haar […]

Philokalia [12]

Gregorios Palamas (1296-1359) Gregorios Palamas sluit de Philokalia (Deel IV) af met zes geschriften. Hij is vooral bekend geworden door zijn dispuut met de monnik Barlaam over het Ongeschapen Licht. Zijn betekenis voor de Orthodoxie is zo groot dat de Kerk de Tweede Zondag in de Grote Vasten de Zondag van Gregorios Palamas genoemd heeft.

Philokalia [11]

Symeon de Nieuwe Theoloog: drie manieren van bidden De derde tekst van Symeon de Nieuwe Theoloog in de Philokalia (Deel IV) over drie manieren van bidden, wordt aan hem toegeschreven. There are three methods of prayer and attentiveness, by means of which the soul is either uplifted or cast down. Whoever employs these methods at […]

Philokalia [10]

Symeon de Nieuwe Theoloog (949-1022) Het vierde deel van de Philokalia begint met twee teksten van Symeon de Nieuwe Theoloog. Daarnaast is er nog een derde tekst The Three Methods of Prayer die aan hem wordt toegeschreven. Naast deze drie teksten, heb ik ook de Discourses van Symeon de Nieuwe Theoloog op de plank staan, […]

Philokalia [9]

Maximos de Belijder: over de theosis Het tweede deel van de Philokalia wordt voor meer dan de helft gevuld met geschriften van Maximos de Belijder. De paragrafen zijn in centuria gebundeld. Maximos schrijft veel over het doel van het leven: het worden als God. In de Orthodoxe Kerk wordt het geestelijke doel van de mens […]

Philokalia [8]

Maximos de Belijder (580-662) Zijn naam dankt Maximos de Belijder aan zijn onvoorwaardelijke trouw aan de orthodoxie in een tijd dat zelfs de Byzantijnse keizer en de patriarch van Constantinopel de ketterij van het monothelisme waren gaan volgen. Zijn trouw en standvastigheid werden hem niet bepaald in dank afgenomen want Maximos de Belijder werd vervolgd, […]