Goede Vrijdag A.D. 2013

vandaag herdenken én beleven we in de Orthodoxe Kerk
het lijden en sterven van onze Heer en Verlosser Jezus Christus
ikoon van het lijden van Christus
‘Toen Jozef van Arimatea U dood van het kruis genomen had, Gij die de bron van het leven zijt, wikkelde hij U in een linnen doek. Vol eerbied en liefde vereerde hij uw heilig lichaam en in een mengeling van ontzag en vreugde zong hij: ‘Geprezen zijt Gij, omdat Gij hebt willen afdalen tot ons, o menslievende Heer.’
 
uit de Apostichen van de Grote en heilige Vrijdag

Holy Friday [ goarch.org ]