acht boze gedachten

gelezen: Evagrios van Pontus:
Geestelijke Geschriften I, vertaald door Christofoor Wagenaar in de reeks Monastieke Cahiers
Van invloed op de Vita Syncleticae is het werk van bovengenoemde Evagrius Ponticus geweest. De spil van zijn intellectuele arbeid werd gevormd door zijn geschriften over het gebed. De weg tot God loopt via het gebed, en die weg is te verdelen in het ‘praktische’ leven en daarna het leven van God schouwen en apatheia (passieloosheid) bereiken. Tijdens de praktikos periode leert de beginnende asceet de bovengenoemde acht logismoi, of ‘gedachten’ beheersen. Deze gedachtenleer is in het Westen geïntroduceerd door Johannes Cassianus, die door Benedictus gelezen werd. Gregorius de Grote en Augustinus hebben ook bijgedragen aan deze ‘leer’. Welke waren deze acht ‘gedachten’?
 
Bij Evagrius waren het:
 
1. vraatzucht
2. ontucht
3. geldzucht
4. droefheid
5. toorn
6. onverschilligheid
7. ijdele roemzucht
8. trots

Bron: Tijdschrift over Byzantium | leven van Evagrios Ponticus