de schilder en zijn broodheer [ 3 ]

John Trumbull (1756-1843) en het U.S. Congress in 1817
 

Doordat de overheid zich als geïnstitutionaliseerde mecenas terugtrekt, worden veel kunstenaars die ooit afhankelijk waren van subsidie, nu gedwongen een knieval te maken voor „de markt„. In veel gevallen moeten deze kunstenaars om te overleven, net als vroeger, weer de persoonlijke en commerciële belangen gaan dienen van rijke particuliere opdrachtgevers.

Een serie over de schilder en zijn opdrachtgever in de periode 1712-1912. Aflevering 3: John Trumbull en de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776

Declaration of Independence
The Declaration of Independence 1817-1826
in de rotonde van het Capitool in Washington DC

In 1817 kreeg de Amerikaanse schilder John Trumbull van het Amerikaanse congres de opdracht om de presentatie te schilderden van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring op 28 juni 1776, die zes dagen later ondertekend zou worden. Dat moment geldt als het geboorteuur van de Verenigde Staten.

Trumbull had in 1786 al een kleiner schilderij gemaakt en nu wilde het congres graag een grote versie voor het toekomstige Capitool in Washington. De oorlog van 1812 met Engeland was achter de rug en het nationalisme was vanuit Europa ook naar de Verenigde Staten overgewaaid. De jonge natie had historische beelden nodig waarmee in het onderwijs onder de Amerikanen nationaal zelfbewustzijn kon worden gekweekt.

Declaration of Independence
The Declaration of Independence
een eerste versie van het schilderij begon Trumbull al in 1786. Het hangt tegenwoordig in de Yale University Art Gallery
The Declaration of Independence was begun in Paris, most probably at the suggestion of Thomas Jefferson, chief author of the document, who provided Trumbull with a first-hand account of the event in the Assembly Room in Independence Hall where Congress had met. Trumbull combined a desire for historical authenticity with a mission to commemorate a moment of transcendent importance.
 
Bron: artgallery.yale.edu
Declaration of Independence
vlnr. John Adams, Roger Sherman, Robert R. Livingston, Thomas Jefferson en Benjamin Franklin

Iedere Amerikaan kent de voorstelling van Trumbull want deze staat afgebeeld op de achterkant van het biljet van twee dollar. In het midden staan The Founding Fathers John Adams, Roger Sherman, Robert R. Livingston, Thomas Jefferson en Benjamin Franklin. Daarnaast zijn er nog 37 personen die de verklaring ondertekenden. Veertien personen zijn niet afgebeeld. Het schilderij kreeg in 1826 een plaats in de rotonde van het Capitool in Washington DC.

Declaration of Independence
op de voorgrond: Charles Thomson (staand), John Hancock (zittend) George Read, John Dickinson en Edward Rutledge (ook staand)
Declaration of Independence
de 29 personen links op het schilderij
John Trumbull was born in Lebanon, Connecticut, on June 6, 1756. His father, Jonathan Trumbull, was later Governor of Connecticut (1769–1784). John entered Harvard College in 1771 and graduated in 1773. He created numerous sketches of significant people and places, even during his service as an officer and General Washington’s aide-de-camp during the Revolutionary War. Resigning his commission as colonel in 1777, he painted for two years and then went to England, where he studied under renowned history painter Benjamin West and at the Royal Academy of Arts. In London, Paris, and New York City, he created scenes of the American Revolution and life portraits or sketches of many of the individuals who would appear in them. He also painted portraits of other notable persons and numerous religious scenes.
 
Bron: aoc.gov
bicentennial 1976
Trumbull’s schilderij verscheen op een serie postzegels uitgeven ter gelegenheid van het Bicentennial in 1976

John Trumbull [ en.wikipedia.org ] | Declaration of Independence