Dagelijks archief: woensdag 7 november 2007

eeuwige gedachtenis !

gisteren hebben we Archimandriet Pachom in Sint Hubert begraven

In aanwezigheid van Zijne Eminentie aartsbisschop Gabriël van Komana, vader Boris Chapchal van de parochie, een zevental parochiepriesters uit Nederland, vader Peter Sonntag uit Duitsland, moeder Maria, vader Matthew Arnold en de zusters van het klooster Geboorte van de Moeder Gods in Asten, monnik Patrick, verschillende diakenen en lectors, de parochianen en een groot aantal orthodoxe gelovigen en belangstellenden is gisteren vader Pachom vanuit ‘zijn’ klooster in het Barabantse Sint Hubert (bij Mill) begraven. Eeuwige gedachtenis!

begrafenis vader Pachom
Vader Pachom stichtte het klooster van de Heilige Profeet Elias nadat hij als novice door half Europa gezworven had. Het hippiedom bracht hem niet de geestelijke bevrediging die hij er dacht te vinden. De Russisch-Orthodoxe Kerk bracht die wéll. „Vader Pachom voelde als kind al een bijzondere aantrekkingskracht van het geloof”, weet vader Serafim. „Hij kon zoveel tijd in de kerk doorbrengen, dat zijn moeder zich soms wel afvroeg of dat nog wel allemaal goed was. En dat in die tijd, haha.”
begrafenis vader Pachom
Vader Pachom kreeg toestemming om een klooster te stichten. Als geboren en getogen Brabander was hij dolgelukkig met een boerderij die hij in Sint Hubert vond. De erfenis van zijn zojuist overleden ouders stelde hém in staat het pand te verbouwen. Tien jaar later, in 1982, werd de kleine kerkgemeenschap een officiële parochie.
 
Bron: sthubert.nu
opdracht van vader Pachom
opdracht van vader Pachom in zijn prekenboek, uitgegeven bij zijn 25-jarig priesterjubileum in november 1999

orthodoxekerk.org