Categorie archief: geschiedenis

Slag bij Ctesiphon

100 jaar geleden: Slag bij Ctesiphon 22-25 november 1915

Stesiphon is een dode stad in Messopotamië, in het huidige Irak gelegen aan de Tigris. Het was de hoofdstad van het Nieuw-Perzische Rijk onder de dynastie van de Sassaniden. Het enige dat overeind gebleven is, is het grote gewelf van de troonzaal van het paleis, de zogenaamde Taq i Kisra, de Boog van Khusro.

Taq i Kisra
De Taq i Kisra in Ctesiphon

Honderd jaar geleden werd hier gevochten tussen de Turken, Koerden en Arabieren enerzijds en de Britten anderzijds. De Slag van Ctesiphon duurde van 22 tot 25 november 1915. De Britten onder generaal Charles Townshend werden hierbij verslagen.

De Britse aanwezigheid in Mesopotamië ( = ongeveer het huidige Irak, destijds deel uitmakend van het Turkse Rijk) betrof oorspronkelijk bescherming van de oliebronnen bij de Perzische Golf. Vanuit Basra rukten de Britten onder generaal Charles Townshend op naar Bagdad, maar werden ten zuiden van deze stad bij Ctesiphon (22-26 nov. 1915) door een uit Turken, Koerden en Arabieren bestaand, door de Duitse generaal (en Turkse pasja) Colmar von der Goltz geleid leger verslagen en bij Koet-el-Amara ingesloten.
 
Bron: forumeerstewereldoorlog.nl

herinneringen aan Wilhelm II

97 jaar geleden kwam de laatste Duitse keizer als banneling naar Amerongen
De dagboeken van zijn adjudant Sigurd von Ilsemann zijn opnieuw vertaald
Wilhelm IIDe Duitse keizer Wilhelm II vluchtte aan het eind van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Daar brengt hij de rest van zijn leven in ballingschap door, eerst op Kasteel Amerongen en vervolgens in Huis Doorn. Sigurd von Ilsemann, Wilhelms vleugeladjudant, bleef al die jaren zijn naaste steun en toeverlaat. Met Pruisisch plichtsbesef maakt Ilsemann notities van Wilhelms denken en doen. Het resultaat is een aangrijpend portret van een gevallen halfgod, hunkerend naar een terugkeer op de troon. De dagboekfragmenten zijn op initiatief van Huis Doorn recent opnieuw vertaald en uitbracht bij uitgeverij Aspekt.
 
Bron:historiek.net

geboren om te gehoorzamen

begonnen in de biografie van Marie Antoinette door Antonia Fraser

Marie AntoinetteToen ik in mei Joséphine, de biografie van keizerin Josephine Bonaparte uit had, nam ik mij al voor om ook de biografie van haar voorgangster Marie Antoinette te gaan lezen. Vorige week zag ik het boek voorbijkomen in de ramsjkrant en gisterenavond ben ik er in begonnen.

Na een aantal biografieën uit de tweede helft van de achttiende eeuw te hebben gelezen, voel ik mij steeds meer thuis in deze tijd. “The past is a foreign country: they do things differently there” Dit citaat van L.P.Hartley is helemaal waar en net zoals je verliefd kunt worden op een land, kun je ook verliefd worden op een bepaalde tijd. De Engelsen zijn daar goed in en Engelse schrijfsters al helemaal. Antonia Fraser (Marie Antoinette: The Journey) en Kate Williams (Ambition and Desire: The Dangerous Life of Josephine Bonaparte) behoren beiden tot de wereldtop in het genre van de historische biografie.

Marie Antoinette Website
Marie Antoinette (2006) van Sofia Copolla is gebaseerd op de biografie van Antonia Fraser

De film Marie Antoinette van Sofia Coppola is overigens gebaseerd op Marie Antoinette: The Journey van Antonia Fraser. Het wordt door critici en andere biografen beschouwd als de meest evenwichtige biografie die er over Marie Antoinette geschreven is.

Marie Antoinette, de jongste dochter van Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780) en keizer Franz Stefan I (1708-1765), werd geboren op 2 november 1755, een dag nadat Lissabon door een vernietigende aardbeving en tsunami getroffen werd. Als telg uit het Huis Habsburg was zij voorbestemd om uitgehuwelijkt te worden, want de Habsburgers voerden de oorlog vooral in de slaapkamer.

Franz Stefan I en zijn gemalin Maria Theresia hadden daarom gezorgd voor een behoorlijk nakomelingschap. De keizerin schonk het leven aan elf dochters en vijf zonen. Haar kinderen waren, zoals Antonia Fraser treffend opmerkt, in de eerste plaats pionnen op het schaakbord van de huwelijkspolitiek. Ze waren geboren om te gehoorzamen. Na de dood van Franz Stefan I in 1765 begon keizerin Maria Theresia met de strategische uithuwelijking van haar dochters binnen de vorstenhuizen van Europa. In 1769 was haar jongste dochter aan de beurt.

Maria Theresia en haar kinderen
In 1751 had Maria Theresia al een kamer vol kinderen gebaard. Nakomelingen waren strategische pionnen op het schaakbord van de Habsburgse huwelijkspolitiek.

Habsburg en Frankrijk waren gezworen vijanden. Al eeuwen voerden de keizers van Habsburg en de koningen van Frankrijk oorlog met elkaar. Maar na de Oostenrijkse Successieoorlog kwam er een omslag. Dat had alles te maken met de komst van Pruisen als grote mogendheid. Friedrich II van Pruisen werd door Maria Theresia “het monster” genoemd. Hij was er tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in geslaagd om Silezië in te pikken, nota bene de rijkste provincie van het Habsburgse Rijk. Nadat Oostenrijk in 1748 de vernederende Vrede van Aken met Pruisen had moeten sluiten, bleef Maria Theresia erop zinnen om Silezië te heroveren.

In 1756 was de tijd rijp dat de voormalige aartsvijanden Frankrijk en Oostenrijk toenadering zochten.

Voor Oostenrijk was Pruisen dus de nieuwe vijand geworden. Pruisen had zich bovendien verbonden met Engeland, dat met name in het koloniale Amerika de vijand van Frankrijk was geworden. Op 1 mei 1756 was de tijd rijp dat de voormalige aartsvijanden Frankrijk en Oostenrijk toenadering zochten. Deze Renversement des alliances was ook de opmaat voor de Zevenjarige Oorlog (1756-1763).

De goede verstandhouding tussen Parijs en Wenen, die een jaar na de geboorte van Maria Antoinette bekrachtigd werd met het Verdrag van Versailles, vormde het begin van een toenadering tussen Frankrijk en Oostenrijk. De uithuwelijking van Marie Antoinette met de dauphine in 1770, zou tenslotte de bekroning worden van dit bondgenootschap.

trots op Gelderland

gezien: de Ridders van Gelre op Omroep Gelderland
aflevering 10: de “vergeten” achttiende eeuw
De Gelderse geschiedenis moet op de kaart en daar gaan de Ridders van Gelre voor strijden. Zestien weken lang gaan ridders Bas Steman en René Arendsen op zoek naar de mooiste historische verhalen waar iedere Gelderlander trots op mag zijn. De zoektocht is elke maandag om 18.20 uur (elk uur herhaling) te zien op tv bij Omroep Gelderland en gaat door in het weekend, waar elke zaterdag een locatie uit de uitzending gratis te bezoeken is.
 
Bron: omroepgelderland.nl
omroepgelderland.nl
de website van omroepgelderland.nl
De mooiste zaal van Nederland
Gelderland wordt alsmaar rijker in de achttiende eeuw. En dat geld moet rollen, zo denkt de elite. Johan Frederik Willem van Spaen laat zijn huis – kasteel Biljoen in Velp – opknappen. En dat doet hij volgens de allerlaatste internationale mode, want hij laat een stuczaal bouwen. Deze zaal is absoluut uniek en naar alle waarschijnlijkheid de mooiste achttiende-eeuwse zaal van Nederland. Reden genoeg voor Ridder Bas om er een kijkje te nemen.
Bron: omroepgelderland.nl

mijngelderland.nl | gelderlandinbeeld.nl

volg de meester [ 94 ]

kopie van een portret van George IV (1821)
door Thomas Lawrence (1769-1830)

Na het overlijden van zijn vader George III (1738-1820) werd George IV (1762-1830) koning van Engeland. Tussen 1810 en 1820 was hij al regent geweest omdat zijn vader aan krankzinnigheid leed. In 1821 kreeg Thomas Lawrence opdracht om een staatsieportret van hem te schilderen. Als voorstudie maakte hij een losjes geschilderd portret.

Lawrence
a la prima olieverf op geprepareerd papier

Lawrence was een goede bekende van de koninklijke familie. Op 20-jarige leeftijd mocht hij al een portret schilderen van koningin Charlotte (1744-1818), de moeder van George IV.

Lawrence was the most fashionable and also the greatest portraitist of his generation. He was made Principal Painter to George III in 1792 after Reynolds’s death, and received occasional commissions; however it was only after 1814 that George IV began to employ him in earnest. (Bron: royalcollection.org.uk)

volg de meester [ 1-94 ] | van oude meesters en dingen die niet voorbijgaan

schaarvlijt

maandag gezien in Museum Willet-Holthuysen in Amsterdam:
Knipkunst – Ode aan een ambacht 22 oktober 2015 t/m 16 januari 2016

Ik had nog nooit van het woord psaligrafie gehoord. Het is een deftig woord voor knipkunst. Letterlijk betekent het: “schrijven met de schaar”. Je zou het schaarvlijt kunnen noemen, want er zitten al snel een paar regenachtige zondagmiddagen in een knipwerkje ter grootte van een ansichtkaart. Sinds de huiskamer veroverd is door tv en internet is het bergafwaarts gegaan met de schaarvlijt. Gelukkig is er af en toe nog wat moois te zien. Zoals komende wintermaanden in het souterrain van Museum Willet-Holthuysen. Kunst met een heel erg kleine k. Maar dan wel keurig met de hand uitgeknipt.

knipkunst
knipkunst in Museum Willet-Holthuysen
[foto: Michaela Dohle]
Sinds de huiskamer veroverd is door tv en internet is het bergafwaarts gegaan met de schaarvlijt.
Papierknipkunst ofwel ‘psaligrafie’ is de term voor het ambacht, dat vanaf het begin van de 16de eeuw in Nederland werd beoefend. Net zoals bij schilderkunst ging knipkunst om het creëren van een ruimtelijk effect in een plat vlak. De tentoonstelling ‘Knipkunst’ belicht aan de hand van verschillende knipkunsttechnieken diverse thema’s als portretten, landschappen, Bijbelse thema’s en mythologische verhalen.
 
Daarnaast is het 300 jaar geleden dat de Amsterdamse ‘schaarminerve’ Joanna Koerten overleed. Zij bezat als geen ander het talent om karakteristieke eigenschappen van personen op een miniem vlak over te brengen en blonk uit met haar befaamde portretknipsels. In de presentatie zijn onder andere portretten te zien van Tsaar Peter de Grote en Frederik III van Brandenburg en voorstellingen over het dagelijks leven. De presentatie is tot en met 17 januari 2016 te zien in het souterrain van het museum.
 
Bron: willetholthuysen.nl

Haneke’s Heimat

gezien op NPO2: Das weiße Band (2009) van Michael Haneke

Das weisse BandFormeel beschouwd is Das weiße Band het jongere broertje van Heimat. Michael Haneke volgt Edgar Reitz nauwkeurige in de zwart-witfotografie, lange statische takes en het kleinmenselijk drama in een gesloten dorpse gemeenschap. Maar inhoudelijk zijn de verschillen tussen Das weiße Band – Eine Deutsche Kindergeschichte en Heimat – Eine deutsche Chronik groot. Dat komt vooral door de zware, donkere toon van Haneke. Waar Heimat de lichtheid toestaat, voel je in Das weiße Band voortdurende zwaarte.

De gebeurtenissen spelen zich af tegen de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en je zou kunnen veronderstellen dat de schaduwen van deze Urkatastrophe zich vooruit werpen in het Noord-Duitse boerendorp waar het verhaal van Das weiße Band zich afspeelt. Het onheilspellende is echter geen aankondiging van de Eerste Wereldoorlog, maar eerder de unheimische schaduwzijde van de patriarchale samenleving. Deze contrasteert niet alleen met de onschuld, gesymboliseerd door de witte band die de kinderen van de dominee moeten dragen, maar ook met de pastorale omgeving. Net als in Heimat zien we blonde korenvelden, bochtige landweggetjes en pre-industrieel boerenleven. Het zou zomaar een idylle kunnen zijn. Maar Haneke mijdt de valkuil van de nostalgie.

Net als in Heimat zien we blonde korenvelden, bochtige landweggetjes en pre-industrieel boerenleven. Het zou zomaar een idylle kunnen zijn. Maar Haneke mijdt de valkuil van de nostalgie.
Voor de esthetiek van de film is de fotografie van August Sander van beslissende betekenis geweest. Zijn foto’s hebben een ongelofelijke glans en scherpte, terwijl de meeste fotografie uit deze tijd niet om aan te zien is. Alleen al in technisch opzicht zijn het grandioze foto’s. We hebben ernaar gestreefd om dat in de film zoveel mogelijk te benaderen, hoewel dat wezenlijk moeilijker is met film dan met fotografie.
 
interview met Michael Haneke in NRC Handelsblad

Das weiße Band [ nl.wikipedia.org ] | Das weiße Band [ imdb.com ]