Categorie archief: postzegels

vader van het stoomschip

250 jaar geleden werd Robert Fulton (1765-1815) geboren

Robert Fulton (1765-1815) was net als Samuel Morse (1791-1872) een Amerikaanse schilder én uitvinder. Beiden werden niet beroemd door hun artistieke prestaties maar met een uitvinding. Morse met het naar hem genoemde alfabet en de telegraaf, Fulton met de toepassing van de stoommachine in de scheepvaart. Hij werkte jarenlang in Parijs en zo kwam het dat de eerste stoomboot uit de geschiedenis in 1803 op de Seine voer.

Robert Fulton
in 1965 werd ter gelegenheid van zijn 200e geboortedag in de Verenigde Staten een postzegel van Robert Fulton uitgegeven

Maar Napoleon was niet in deze uitvinding geïnteresseerd en zo vormde de stoomboot geen bedreiging voor Engeland. In 1805 zou de Franse vloot definitief bij Trafalgar verslagen worden en daarna concentreerde Napoleon zich op de oorlogsvoering op het continent. Fulton keerde in 1806 definitief terug naar de Verenigde Staten. Daar zou hij het eerste door stoom aangedreven oorlogsschip uit de geschiedenis bouwen. De Amerikanen, die op dat moment ook met de Engelsen in oorlog waren, zouden in tegenstelling tot Napoleon het stoomschip tot ontwikkeling brengen.

Robert Fulton - Demologos
de tewaterlating van de Demologos van Robert Fulton op 29 oktober 1814 in New York. Dit was het eerste oorlogsschip uit de geschiedenis. De uitvinder zou het jaar daarop sterven en kon zijn ontwerp niet verder ontwikkelen.
In France, Fulton also met Robert R. Livingston, (1746-1813), who was appointed U.S. Ambassador to France in 1801, who was also of a scientifically curious mind, and they decided to build a steamboat together and try running it on the Seine. Fulton experimented with the water resistance of various hull shapes, made drawings and models, and had a steamboat constructed. At the first trial the boat ran perfectly, but the hull was later rebuilt and strengthened, and on August 9, 1803, this boat steamed up the River Seine, but sank. The boat was 66 feet (20.1 m) long, 8 feet (2.4 m) beam, and made between 3 and 4 miles per hour (4.8 and 6.4 km/h) against the current.
 
bron: nl.wikipedia.org

Robert Fulton [ en.wikipedia.org ] | Demologos [ en.wikipedia.org ]

Hudson River School Stamps

Amerikaanse postzegels met schilders van de Hudson River School

In de Verenigde Staten werd de romantische landschapsschilderkunst in de negentiende eeuw vanuit Europa geïmporteerd door Thomas Cole (1801-1848). Deze werd de vader van een groep landschapsschilders die zich de Hudson River School noemde. In 2014 gaf de US Post Service een serie van vier postzegels uit met landschapsschilderijen van vier schilders uit deze school: Thomas Cole, Frederick Edwin Church (1826–1900), Asher B. Durand (1796-1886) en Thomas Moran (1837-1926). Ik mis Albert Bierstadt (1830-1902).

Thomas Cole
Thomas Cole
Distant View of Niagara Falls, 1830
Frederick Edwin Church
Frederick Edwin Church
Sunset, 1856
Asher B. Durand
Asher B. Durand
Summer Afternoon, 1865
Thomas Moran
Thomas Moran
Grand Canyon, 1912

USPS Offers Hudson River School Art Background [ PDF ]

saudade [ 2 ]

gezien: Os Misterios de Lisboa (2010) van Raul Ruiz
naar de gelijknamige roman uit 1854 van Camilo Castelo Branco

BrancoOs Misterios de Lisboa van de Portugese schrijver Camilo Castelo Branco (1825-1890) verscheen oorspronkelijk als feuilleton in 1853 in een dagblad van Porto. In 1854 werd het in boekvorm gepubliceerd. Met zijn tweede roman was de reputatie van de 29-jarige schrijver in Portugal gevestigd. In het voorwoord schrijft de auteur dat Os Misterios de Lisboa eigenlijk geen roman is maar een registratie van dagelijks leed.

Branco was net als zijn Franse tijdgenoot Stendhal een realist. Hij nam de sociale werkelijkheid van zijn tijd als uitgangspunt en verwerkte daarin feiten (Stendhal noemde ze “être vrai”) zoals deze in de krant te lezen waren. Toch is Os Misterios de Lisboa minder op werkelijke feiten gebaseerd dan Branco’s andere romans. Zoals in de meeste naturalistische romans uit de negentiende eeuw is er een veelheid aan personages (hier meer dan veertig!) die vaak allemaal hun geschiedenis te vertellen hebben.

De schrijver is een jonge edelman die zijn verhaal begint met de zin: “Era eu um rapaz de catorze anos, e não sabia quem era” (Ik was jongen van veertien en wist niet wie ik was.) In de zoektocht naar zijn identiteit speelt Padre Dinis een centrale rol. Wanneer João, zoals de veertienjarige wees zichzelf heeft genoemd, na een vechtpartij met een andere jongen uit het weeshuis door Dinis wordt bezocht, begint de ontrafeling van het verleden.

Os Misterios de Lisboa
Era eu um rapaz de catorze anos
e não sabia quem era

eerste zin uit Os Misterios de Lisboa

Hij blijkt de onwettige zoon van Ângela en Pedro da Silva, die oprecht van elkaar hielden maar hun liefde bleek toch onmogelijk omdat Ângela‘s vader, de Markies de Montezelos, geen toestemming gaf voor een huwelijk. Deze wilde per se een rijke echtgenoot voor zijn dochter. Toen Ângela zwanger bleek te zijn van Pedro, gaf haar vader opdracht een huurmoordenaar de opdracht de baby te doden. Dinis vermomde zich als zigeuner en benaderde de huurmoordenaar. Hij bood hem tachtig cruzeiros aan voor de levende baby.

Zo hoort de jonge edelman dat Ângela zijn moeder is, dat zijn vader Pedro da Silva dood is en dat Padre Dinis hem veertien jaar geleden van het leven gered heeft en hem naar een weeshuis heeft gebracht. Maar na dit eerste geopenbaarde geheim begint de ontrafeling pas echt. De levens van de jonge edelman, zijn moeder, Padre Dinis en de huurmoordenaar blijken intens met elkaar vervlochten.

Os Misterios de Lisboa
Ângela en Pedro, de ouders van de jonge edelman die in Os Misterios de Lisboa op zoek gaat naar zijn identiteit en in een web van vervlochten levens verstrikt blijkt te zijn.

Saudade, de Portugese versie van het Duitse Welschmerz, speelt in deze Portugese naturalistische roman uit de negentiende eeuw een grote rol. De levensverhalen zijn bijna altijd tragisch, maar er is ook loutering. Zo wordt Ângela na haar ongelukkige liefde met Pedro door haar vader gedwongen met een liefdeloze graaf te trouwen. De graaf behandelt haar slecht, maar komt op zijn sterfbed tot inkeer en maakt haar tot erfgenaam. Ângela weigert de erfenis, omdat ze het een oneerbaar bezit vindt en besluit in te treden in het klooster.

Anacleta dos Remédios is een hoer die het met een priester houdt van wie ze drie kinderen heeft. Op een dag vergiftigt ze hem. Haar loutering komt nadat haar godvruchtige dochter zelfmoord pleegt nadat ze door haar eigen moeder tot prostitutie is gedwongen. Als een boetvaardige Maria Magdelana trekt Anacleta zich in het bos terug en geneest er zieken die van alle kanten toestromen. De Markies de Montezelos ontloopt zijn lot ook niet. Hij verliest al zijn bezittingen en eindigt als bedelaar.

Saudade [1] | misteriosdelisboa.com

hoog DWDD-gehalte

aan het lezen in Het meten van de wereld (2005) van Daniel Kehlmann
over Carl Friedrich Gauß en Alexander von Humboldt

Het meten van de wereldIn 2005 publiceerde de jonge Duitse schrijver Daniel Kehlmann zijn historische en humoristische roman Die Vermessung der Welt over twee Duitse genieën, de wiskundige Carl Friedrich Gauß (1777-1855) en de ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt (1769-1859). Het boek werd een ongekend succes. In Duitsland werden 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Het jaar daarop verscheen een Nederlandse vertaling. De roman heeft een hoog DWDD gehalte: het leest als een trein, bestaat voornamelijk uit korte zinnen en heeft een hoge dichtheid aan vermakelijke anekdotes en humoristische opmerkingen. Maar we steken er ook wat van op!

De roman heeft een hoog DWDD gehalte: het leest als een trein, bestaat voornamelijk uit korte zinnen en heeft een hoge dichtheid aan vermakelijke anekdotes en humoristische opmerkingen.

Die Vermessung der WeltDat Alexander von Humboldt een leverancier van vermakelijke anekdotes is, was mij al langer bekend. Toen ik in 1986 zelf een reis naar Zuid-Amerika maakte, kende ik al verhalen van de man met een hoge hoed en de pandjesjas die samen met een Franse botanicus door het oerwoud trok. Als het prototype van de romantische wetenschapper gebruikte Humboldt zijn eigen lichaam soms als meetinstrument. Zo stapte hij in het water waar sidderalen zwommen om te testen hoe sterk de elektrische lading was en proefde hij curare, waarbij hij zijn veronderstelling bevestigd werd dat curare hoogstens wat duizelingen wanneer het door de mond werd ingenomen. Zolang je maar geen wondje in je mond had, want wanneer curare rechtstreeks met bloed in contact kwam, was het onherroepelijk een dodelijk gif. Door zijn nieuwsgierigheid en onverschrokkenheid grenzend aan doodsverachting had Humboldt het avontuur aan zijn kont hangen. De ideale protagonist voor een historische roman of film. Naar mijn weten heeft Werner Herzog zich nooit gewaagd aan een verfilming van Humboldt‘s reis door Nieuw-Granada en het vice-koninkrijk Peru, zoals de overzeese gebieden van Spanje tussen 1799 en 1806 nog heetten. Vergeleken bij Von Humboldt was Fitzcaraldo een operaminnende huismus.

Gauß en Von Humboldt
Carl Friedrich Gauß en Alexander von Humboldt op Duitse postzegels uit de vijftiger jaren
Alexander von Humboldt was van plan halverwege 1798 op weg te gaan, maar de politieke ontwikkelingen in Europa dwarsboomden zijn plannen. De Napoleontische Oorlogen maakten het onmogelijk naar Engeland te reizen om van daaruit een schip over de oceaan te nemen. Daarop hoopte Humboldt met de Franse ontdekkingsreiziger kapitein Nicolas Baudin mee te kunnen varen, die een reis om de wereld wilde maken en Humboldt had uitgenodigd mee te varen. De reis werd echter uitgesteld. Daarop probeerden Humboldt en Bonpland tevergeefs vanaf het zuiden van Frankrijk per schip richting Egypte te varen, om zich bij Napoleons Egyptische expeditie aan te sluiten. Toen dat niet lukte, besloten ze naar Madrid verder te reizen om de toestemming van de Spaanse troon te verkrijgen voor een Zuid-Amerikaanse onderzoeksreis. De tocht dwars door het zuiden van Frankrijk en de Spaanse hooglanden werd grotendeels naast de kar met instrumenten lopend afgelegd. De enorme hoeveelheid metingen die Humboldt onderweg deed, maakten voor het eerst de hoogte en fysiografie van het Spaanse hoogland duidelijk.
 
Bron: nl.wikipedia.org

kehlmann.com

neue Briefmarken

op 2 januari verschijnen in Duitsland traditiegetrouw nieuwe postzegels

Gelukkig houdt de Duitse Post ook in 2015 vast aan waardevermelding in Eurocenten.

Briefmarke 2015
Marksburg 62 Eurocent

De Marksburg zagen we op 14 juli bij Braubach aan de Rijn. Het jachtslot Ludwigslust ontdekten we per toeval in mei 2009 op onze heenreis naar Berlijn via Mecklenburg.

Briefmarke 2015
Schloss Ludwigslust 80 Eurocent
Anfang des 18. Jahrhunderts ließ sich Herzog Christian II. Ludwig von Mecklenburg-Schwerin (1683–1756) nahe dem Dorf Klenow zunächst ein Jagdschloss errichten. Zu seinen Ehren taufte man den Ort 1754 in „Ludwigslust“ um. Sein Sohn und Nachfolger, Herzog Friedrich (1717–1785), verlegte in den folgenden Jahren sogar die Schweriner Hauptresidenz der Herzöge von Mecklenburg dorthin. Und er zog neben dem Jagdschloss einen Neubau hoch. Bauliches Highlight des neuen dreigeschossigen Schlosses Ludwigslust nach den Plänen des Hofbaumeisters Johann Joachim Busch (1720–1802) wurde der »Goldene Saal«. Voll herrschaftlichem Rokokodekor erstreckt er sich im erhöhten Mitteltrakt über zwei Stockwerke.
 
Bron: philatelie.deutschepost.de
Briefmarke 2014
Precies een jaar geleden verscheen een andere Rijnburcht in de serie “Burgen und Schlösser”: Schloss Stolzenfels

philatelie.deutschepost.de

brandkastzegels

gelezen in de nieuwe VPRO gids: de drijvende brandkast

VPRO gids #50 2014Als postzegelliefhebber ben ik erg blij met de omslag van de nieuwe VPRO-gids. Ditmaal geen eigen ontwerp maar een uitvergroting van een postzegel uit 1921, de zogeheten brandkastzegel. Daar hoort een heel verhaal bij dat te lezen is in een vier pagina’s groot artikel van Marten Minkema.

“Kluis overboord” is het verhaal van de ondernemer Cornelis van Blaaderen die na de ramp met de Titanic op het idee kwam om brandkasten aan boord van transatlantische lijndiensten onzinkbaar te maken. De drijvende brandkast was geboren. Het was een brandkast in een grote cilinder die op het dek stond en waarin tegen extra betaling kostbaarheden konden worden bewaard. Om waardevolle papieren te versturen in de drijvende brandkast, moest naast de normale frankering extra gefrankeerd worden. Daarvoor werd een serie bijzondere frankeerzegels ontworpen, de eerder genoemde brandkastzegels.

brandkastzegel
De prachtige website postzegelontwerpen.nl brengt de ontwerpen van Lion Cachet en Leo Gestel dichtbij en toont ook de ontwerpen die het niet haalden.

Helaas werd de drijvende brandkast geen commercieel succes en het project werd in 1923 gestaakt. Maar de brandkastzegel werd wel een artistiek succes. De zegels waren ontworpen door de kunstenaars Lion Cachet en Leo Gestel en zien er met laat-symbolistische invloeden bijzonder smaakvol uit.

brandkastzegels
de brandkastzegels kosten ruim 90 jaar later soms honderden Euro’s per stuk

Na Lion Cachet en Leo Gestel ontwierpen kunstenaars vaker postzegels. In 1923 volgden Willem van Konijnenburg en Jan Toorop, in 1924 Chris Lebeau, in 1928 Jan Sluyters, in 1929 Kamerlingh Onnes, in 1931 Piet Zwart, in 1935 M.C. Escher en in 1937 en Pijke Koche.

Geert Mak postzegel - VPRO gids #12 2009
Zes jaar geleden ontwierp ik zelf voor de lol een retro Europazegel met een afbeelding van Geert Mak, afgedrukt in VPRO gids #12 2009

kluis overboord [ npogeschiedenis.nl ] | postwaarden.nl | postzegelontwerpen.nl

type & stamps

Great British Type Designer Stamp Collection

Tegenwoordig kan iedere grafische ontwerper met een digitaal tekenprogramma zijn eigen postzegels ontwerpen. Darren Scott, van Truth maakte een serie van zes postzegels. Daarop figureren iconische fonts waaronder de Q van William Caslon (1693-1766), de & van John Baskerville (1707-1775) en de g (sans) van Eric Gill (1882-1940).

Type Designers
De ontwerpers zijn: William Caslon, Eric Gill, John Baskerville, Matthew Carter, Neville Brody, & Stanley Morrison.
“Why have they never done this?” asks Darren Scott of UK design agency, Truth. This self-initiated postage set makes a good point, they look great, and I think type designers are easily overlooked when celebrating design. I feel like petitioning Royal Mail to produce them. It’s a good choice of glyphs too from each designer’s work; William Caslon, Eric Gill, John Baskervill Matthew Carter, Neville Brody, & Stanley Morrison.
 
Bron: Great British Type Designer Stamp Collection [ blog.8faces.com ]