Categorie archief: postzegels

diepdruk maakt indruk [ 5 ]

engraved stamp beauties: scheepvaart

Toen ik rond 1970 postzegels ging verzamelen, hield ik vooral van grote glanzende postzegels van Polska en Magyar Posta terwijl de ruwere postzegels van Sverige of France met hun tekenachtige ontwerpen mij totaal niet aanspraken. Tegenwoordig is het omgekeerd. Ik ben in de loop der jaren juist gaan houden van diepdruk, waarbij je het reliëf van de lijntjes in het papier met je duim kunt voelen. Het heeft letterlijk meer diepgang dan het vlakke offset. De mooiste postzegels zijn die met gegraveerde ontwerpen tussen 1850 tot 1950. Maar in de eenentwintigste eeuw worden er gelukkig nog steeds postzegels in diepdruk uitgegeven. Op stampboards.com vond ik onder de naam engraved stamp beauties een uitgebreide collectie.

US
Verenigde Staten Commemoration series: Eastlake navigation, 1901
Duitsland
Deutsches Reich Winterhilfswerk 1937
Duitsland
Deutsches Reich Winterhilfswerk 1937
US
Verenigde Staten Huguenot-Walloon Tercentenary 1624-1924

engraved stamp beauties [ stampboards.com ]

diepdruk maakt indruk [ 4 ]

engraved stamp beauties: architectuur

Toen ik rond 1970 postzegels ging verzamelen, hield ik vooral van grote glanzende postzegels van Polska en Magyar Posta terwijl de ruwere postzegels van Sverige of France met hun tekenachtige ontwerpen mij totaal niet aanspraken. Tegenwoordig is het omgekeerd. Ik ben in de loop der jaren juist gaan houden van diepdruk, waarbij je het reliëf van de lijntjes in het papier met je duim kunt voelen. Het heeft letterlijk meer diepgang dan het vlakke offset. De mooiste postzegels zijn die met gegraveerde ontwerpen tussen 1850 tot 1950. Maar in de eenentwintigste eeuw worden er gelukkig nog steeds postzegels in diepdruk uitgegeven. Op stampboards.com vond ik onder de naam engraved stamp beauties een uitgebreide collectie.

US
eclectische bouwkunst uit de 19e eeuw in de Verenigde Staten
US
Smithsonian Institute in de Verenigde Staten
US
classicistische bouwkunst in de Verenigde Staten
US
Verenigde Staten
Canada
Canada

engraved stamp beauties [ stampboards.com ]

diepdruk maakt indruk [ 3 ]

engraved stamp beauties: staatshoofden

Toen ik rond 1970 postzegels ging verzamelen, hield ik vooral van grote glanzende postzegels van Polska en Magyar Posta terwijl de ruwere postzegels van Sverige of France met hun tekenachtige ontwerpen mij totaal niet aanspraken. Tegenwoordig is het omgekeerd. Ik ben in de loop der jaren juist gaan houden van diepdruk, waarbij je het reliëf van de lijntjes in het papier met je duim kunt voelen. Het heeft letterlijk meer diepgang dan het vlakke offset. De mooiste postzegels zijn die met gegraveerde ontwerpen tussen 1850 tot 1950. Maar in de eenentwintigste eeuw worden er gelukkig nog steeds postzegels in diepdruk uitgegeven. Op stampboards.com vond ik onder de naam engraved stamp beauties een uitgebreide collectie.

Nova Scotia
Queen Victoria (ca. 1860)
Gibraltar
Queen Victoria (1889)
US
Franklin (1912)
Canada
Prinses Elisabeth (1948)
Verenigde Staten
George Washington (1962)

engraved stamp beauties [ stampboards.com ]

diepdruk maakt indruk [ 2 ]

engraved stamp beauties: portretten

Toen ik rond 1970 postzegels ging verzamelen, hield ik vooral van grote glanzende postzegels van Polska en Magyar Posta terwijl de ruwere postzegels van Sverige of France met hun tekenachtige ontwerpen mij totaal niet aanspraken. Tegenwoordig is het omgekeerd. Ik ben in de loop der jaren juist gaan houden van diepdruk, waarbij je het reliëf van de lijntjes in het papier met je duim kunt voelen. Het heeft letterlijk meer diepgang dan het vlakke offset. De mooiste postzegels zijn die met gegraveerde ontwerpen tussen 1850 tot 1950. Maar in de eenentwintigste eeuw worden er gelukkig nog steeds postzegels in diepdruk uitgegeven. Op stampboards.com vond ik onder de naam engraved stamp beauties een uitgebreide collectie.

Polen (1938)
Oostenrijk
Oostenrijk (1966)
Grace Kelly
Verenigde Staten (1982)
Buffalo Bill
Verenigde Staten (1988)

engraved stamp beauties [ stampboards.com ]

diepdruk maakt indruk [ 1 ]

engraved stamp beauties: dieren

BermudaToen ik rond 1970 postzegels ging verzamelen, hield ik vooral van grote glanzende postzegels van Polska en Magyar Posta terwijl de ruwere postzegels van Sverige of France met hun tekenachtige ontwerpen mij totaal niet aanspraken. Tegenwoordig is het omgekeerd. Ik ben in de loop der jaren juist gaan houden van diepdruk, waarbij je het reliëf van de lijntjes in het papier met je duim kunt voelen. Het heeft letterlijk meer diepgang dan het vlakke offset. De mooiste postzegels zijn die met gegraveerde ontwerpen tussen 1850 tot 1950. Maar in de eenentwintigste eeuw worden er gelukkig nog steeds postzegels in diepdruk uitgegeven. Op stampboards.com vond ik onder de naam engraved stamp beauties een uitgebreide collectie.

North Borneo
vooroorlogse postzegel (Brits Borneo)
Rhodesia
Northern-Rhodesia (met George VI)
VS
Verenigde Staten
Canada
meer recente diepdruk (Canada)

Plaatdruk maakt indruk [ W&V ]

nationaal zelfbewustzijn

de postzegel als spiegel van het nationale zelfbewustzijn

Herdenkingspostzegels zijn een aardige toegang tot het verleden van een land. Omdat postzegels op post naar het buitenland het visitekaartje van een land zijn, representeert de postzegel vaak ook het nationale zelfbewustzijn.

1848-1948
Herdenkingspostzegels van de Hongaarse Opstand tegen Oostenrijk in 1848

Nederlandse postzegels (en tot 2002 de Nederlandse bankbiljetten) zijn een mooi voorbeeld van de spiegel van nationaal zelfbewustzijn. Terwijl de meeste landen historische figuren postzegels of bankbiljetten tonen, is Nederland er eerder trots op dat het veel terughoudender is met het etaleren van nationale helden. Op de laatste Nederlandse bankbiljetten stonden bijvoorbeeld een snip, een zonnebloem en een vuurtoren.

Sinds 2002 staan er vensters en bruggen op de Eurobiljetten omdat historische figuren te veel discussie zouden veroorzaken tussen de Europese lidstaten. Geen vent (of vrouw) maar vorm (lees: compromis). Is dit wat Victor Orbán bedoelde met een bloedeloos en tam geheel waarin de Europese cultuur met al haar facetten wordt omgebogen?

Kossuth
Hongaarse postzegel met Lajos Kossuth (1806-1894), de eerste premier van Hongarije
Deze postzegel uit 1964 volgt de bekende lijn van sovjet agitprop: wapperende vlaggen, opgestoken vuisten en heldhaftige koppen.

Patriottische gevoelens staan in het huidige Europa onder verdenking van eng nationalisme en rechts populisme. De beroemde historicus Johan Huizinga schreef in 1935: “Een nationaal gevoel dat zich niet spiegelen kan in de roerloosheid van het verleden, mist de grondslag van zijn wezen”. Nationaal gevoel kan heel goed samengaan met een sterk zelfbewustzijn. Het neoliberale geloof in het autonome individu blijkt voor het zelfbewustzijn een illusie omdat het “ik” wordt voortgebracht door een “wij” met een gedeeld nationaal verleden. Vanuit dit zelfbewustzijn, dat de losse individuen op elkaar betrekt als volk, kunnen we anders gaan kijken naar nationale gevoelens, voordat deze bij voorbaat al bestempeld worden als “rechts xenofoob populisme”.

Een nationaal gevoel dat zich niet spiegelen kan in de roerloosheid van het verleden, mist de grondslag van zijn wezen.

Johan Huizinga, 1935

De Verenigde Staten zijn inmiddels honderd jaar de voorvechter van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Woodrow Wilson stond aan de wieg van de Volkerenbond die later zouden evolueren in de Verenigde Naties. Amerika laat op zijn postzegels ook zien dat het voorstander is van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren.

champion of liberty 1958
Champion of liberty 1958

In 1958 bracht het een serie postzegels uit onder de noemer “Champion of Liberty”. Niet alleen de Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder Simon Bolivar werd met een zegel vereerd, ook de Hongaarse vrijheidsstrijder Lajos Kossuth werd afgebeeld op een Amerikaanse postzegel. Daar zal de Hongaarse gemeenschap in de Verenigde Staten wel voor gelobbyd hebben. Het was een signaal naar de Sovjet Unie: “Jullie mogen de Hongaarse Opstand van 1956 wel onderdrukt hebben, maar vergeet niet dat Amerika en de vrije wereld achter het Hongaarse volk staan”.

Tegenwoordig spreken we vaak over framing: de inkadering van het beeld bepaalt de boodschap. Op postzegels moet alle informatie geconcentreerd zijn op een klein stukje papier. In de visuele communicatie is de postzegel de equivalent van de oneliner: kort, bondig en kernachtig.

17.000.000

vandaag telt Nederland 17 miljoen inwoners

Ik ben opgegroeid met de wetenschap dat ons land dertien miljoen inwoners telt. In februari 1971 werd een grote volkstelling gehouden door het CBS. Alle meerderjarige Nederlanders kregen een boekje met vijf à tien ponskaarten waarmee veertig vragen beantwoord moesten worden. Ik weet het nog goed dat mijn ouders die ponskaarten in huis hadden en leerde van hen woorden als “computer” en “miljoen” die de volkstelling begeleidden.

volkstelling 1971
De volkstelling van 1971 was een nationale gebeurtenis en er verscheen zelfs een postzegel van. “We” waren met dertien miljoen en we wilden (bijna) allemaal net zo modern zijn als die postzegel.

Vijfenveertig jaar later zijn “we” met zeventien miljoen en dat betekent dat de Nederlandse bevolking elke tien jaar met bijna een miljoen is toegenomen. De komende vijfenveertig jaar zal de bevolking veel minder hard groeien. In het jaar 2060 zullen er volgens de prognoses nog steeds geen 18 miljoen Nederlanders zijn. Wat de samenstelling van de Nederlandse bevolking betreft: er zijn 13.234.545 autochtone tegen 3.594.744 allochtone Nederlanders. Het demografische jargon (autochtoon en allochtoon) was in 1971 overigens nog niet ingeburgerd. Dat scheelde mij als zevenjarige weer een paar moeilijke woorden…

De Club van 10 miljoen is vandaag in rouw.