Categorie archief: postzegels

Amsterdam 1975

Amsterdam, herfstvakantie 1975

In 1975 bestond Amsterdam 700 jaar. In het voorjaar verscheen een jubileumpostzegel. De Portugese synagoge, die kort voor Spinoza´s dood voltooid werd, bestond 300 jaar en ook ter gelegenheid van dit jubileum verscheen een postzegel.

Amsterdam 700 jaar
jubileumpostzegels 1975
700 jaar Stad Amsterdam
300 jaar Portugese synagoge

In de herfstvakantie van 1975 was ik met mijn ouders en mijn broer een dagje in Amsterdam. De Nieuwmarktbuurt lag op de schop vanwege de aanleg van de metro. We parkeerden de auto naast de Portugese synagoge en liepen via de Dam naar het Rijksmuseum. Mijn ouders vermeden de wallen en vooral de beruchte Zeedijk, het “Harlem” van Amsterdam waar de heroïnehandelaars veertig jaar geleden de dienst uitmaakten. In het Rijksmuseum konden we de Nachtwacht niet zien, want die was een maand eerder ernstig beschadigd door een verwarde man.

De aanleg van de metro in 1975
Voor de bouw van de 3,5 kilometer lange metrobuis moest een groot deel van de Nieuwmarktbuurt gesloopt worden, ook een groot gedeelte van het Waterlooplein viel ten prooi aan de sloophamer. Dit kwam doordat men bovengronds bouwde, waarbij grote betonnen caissons moesten worden afgezonken. Gedurende de bouw van de metro zwierf de markt rond de bouwputten. (bron: waterloopleinmarkt.nl)

Waterlooplein
Het Waterlooplein was voor ons een belevenis. Voor een deel bestond het in 1975 nog in zijn oude vorm, maar een groot deel was al veranderd in een enorme bouwput voor de aanleg van de metro.
[foto : waterloopleinmarkt.nl]

Om te zien hoe Amsterdam er voor mij als twaalfjarige toen uitzag, keek ik naar de foto’s die Ed van der Elsken in 1975 van het Amsterdamse straatbeeld maakte.

Ed van der Elsken Streetlife Amsterdam, 1975

geschiedenis van het Waterlooplein [ waterloopleinmarkt.nl ]

timbres du Levant

postzegels uit het Frans Mandaat Syrië en Libanon (1920-1946)

Vlak na de Eerste Wereldoorlog, tijdens de Conferentie van San Remo (19-26 april 1920) kwamen de Engelsen en de Fransen met elkaar overeen hoe na de ineenstorting van het Osmaanse Rijk het machtsvacuüm in het Midden-Oosten gevuld moest worden. Frankrijk kreeg Syrië als mandaatgebied toegewezen en Engeland kreeg Mesopotamië (Irak) en Transjordanië (Jordanië) onder zijn hoede.

Syrische postzegel met opdruk “ALAOUITES”

Het gebied waar Frankrijk het mandaat over kreeg, was een smeltkroes van religies en religieuze sekten. Naast een meerderheid van soennitische moslims leefden er in het Frans Mandaat Syrië al eeuwenlang religieuze minderheden zoals alawieten, druzen en sji’ieten. Frankrijk verdeelde Syrië en Libanon in zes staten.

postzegel uit Syrië
postzegel van l’État du Grand Liban

Om te voorkomen dat de soennitische meerderheid te machtig zou worden, werden deze verdeeld in twee staten rond de twee grootste steden: Damascus en Aleppo. De christenen en de alawieten, een sji’itische minderheid, die aan ede kust leefden, kregen respectievelijk l’État du Grand Liban en l’État des Alaouites. Ook kregen de druzen, een andere religieuze minderheid, een aparte staat: l’État de Djebel druze.

postzegels uit Syrië
verschillende postzegels uit Syrië

Tenslotte kreeg de Turkse minderheid rond de noordelijke havenstad Antiochië ook een eigen staat: Sandjak Alexandretta. In de jaren twintig gaven deze deelstaten van Syrië eigen postzegels uit. In het begin waren dit Franse “Mariannes” met opdruk in het Frans en Arabisch. Later verschenen er postzegels van de Republique Syrienne, Syrie of Grand Liban.

De zes staten van het Franse Mandaatgebied Syrië
Staat Damascus (État de Damas) – hoofdstad Damascus.
Staat Aleppo (État d’Alep) – hoofdstad Aleppo.
Sandjak Alexandretta – hoofdstad Antiochië.
Staat der Alawieten (État des Alaouites) – hoofdstad Latakia.
Staat Dzjebel ed-Droez (État de Djebel druze) – hoofdstad As-Suwayda.
Staat Groot-Libanon (État du Grand Liban) – hoofdstad Beiroet.

Occupation et Mandat français : Syrie, Grand Liban, Alaouites

Franklin & Canada

aan het lezen in Het jaar 1759 – Een doorsnede van de Verlichting
van Paul Frentrop (2014)

1759In mijn vorige stukje over Het jaar 1759 – Een doorsnede van de Verlichting merkte ik op dat Paul Frentrop in het hoofdstuk over de French and Indian War (Oost en West) de Slag om Quebec op 13 september 1759 onvermeld laat. Maar in het hoofdstuk over Benjamin Franklin brengt hij dit keerpunt in de geschiedenis van de strijd om Noord-Amerika tussen de Engelsen en de Fransen gelukkig wel ter sprake. En meer nog. Hij schrijft ook over de nasleep van deze veldslag die nog geen kwartier duurde maar het leven kostte van beide bevelhebbers, de generaals James Wolfe en Louis-Joseph de Montcalm.

Benjamin Franklin die op dat moment in Londen verbleef, speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen de Engelsen en de Fransen. Als geboren Amerikaan maakte hij zich sterk van de positie van de Amerikaanse kolonisten, op dat moment nog onderdanen van George II, de koning van Engeland. Franklin wilde per se dat de Fransen uit Noord-Amerika zouden verdwijnen en dat Canada moest worden opgegeven.

Engeland had weinig belang bij Canada en veel Engelsen hadden liever het suikereiland Guadeloupe in plaats van de koude en vochtige wouden van Canada. Maar de Fransen waren voor de Amerikaanse kolonisten gevaarlijk omdat ze nog altijd de plaatselijke indianenstammen tegen hen konden opzetten. Canada moest dus onder de Engelse kroon.

Canada 2013
Canadese postzegel uit 2013 eert Benjamin Franklin die er voor pleitte dat Canada onder de Engelse kroon moest komen.

In 1760 publiceerde Franklin het pamflet The Interest of Great Britain Considered, With Regard to Her Colonies. Hierin pleit hij ervoor dat heel Canada bij Engeland moet komen. Het argument dat het land te groot is en te noordelijk gelegen om optimaal gekoloniseerd te kunnen worden, ontkracht hij:

The objection I have often heard, that if we had Canada, we could not people it, without draining Britain of its inhabitants, is founded on ignorance of the nature of population in new countries. When we first began to colonize in America, it was necessary to send people, and to send seed-corn; but it is not now necessary that we should furnish, for a new colony, either one or the other. The annual increment alone of our present colonies, without diminishing their numbers, or requiring a man from hence, is sufficient in ten years to fill Canada with double the number of English that it now has of French inhabitants.
 
Bron: The Interest of Great Britain Considered, With Regard to Her Colonies
kaart van Amerika in 1763
kaart van Noord-Amerika in 1763 (detail): de westelijke grenzen van de Britse kolonies worden voorlopig doorgetrokken tot aan de Mississippi.

Franklin had succes want op 10 februari 1763 werd het Verdrag van Parijs ondertekend waarmee Frankrijk afstand deed van alle gebieden in Noord-Amerika. Canada viel voortaan onder Engeland, maar tot op de dag van vandaag wordt in Quebec Frans gesproken.

5 mei 1975

herinneringen aan bevrijdingsdag 1975

1975Op 5 mei 1975 was ons land dertig jaar bevrijd. Als twaalfjarige kon ik mij bij dertig jaar nog niets voorstellen. Mijn vader keek toen terug op de meidagen van 1940 en 1945 met een kortere afstand die ik nu heb ten opzichte van 5 mei 1975. Ik kan mij deze dag nog tamelijk goed herinneren. In de zesde klas van de lagere school kregen we allemaal een poster in harde “jaren-zeventig-kleuren” waar “30 jaar vrij” op stond. Jarenlang heeft deze op de deur van mijn kamer gehangen. Ook verscheen een postzegel in grijswaarden met een veelzeggende voorstelling: een oog dat over prikkeldraad verwachtingsvol naar de toekomst kijkt. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, ook in 1975 niet.

1975
30 jaar vrij (1975)

Voor mijn vader die van 1930 is, zijn de oorlogsjaren altijd goed in zijn herinnering gebleven. Inmiddels kan hij 75 jaar terugkijken en herinnert hij zich nog erg goed de dag van de Duitse inval. Hij moest met mijn opa en oma hals over kop evacueren vanwege de Slag om de Grebbeberg die de volgende dag zou losbarsten.

1975
mijn herinneringen worden vooral opgewekt en versterkt door muziek. hierboven de eerste vijftien platen uit de Top 40 van 10 mei 1975.

25 april 1915

Honderd jaar geleden begon de Gallipoli campaign door de ANZAC-troepen
anzac stamps
ANZAC day Australia
More than 8,700 Australians and more than 2,700 New Zealanders lost their lives fighting for King and Empire in this ambitious campaign.
First observed in 1916 and commemorated as an official day of remembrance in 1921, Anzac Day commemorates the landing of the troops at Anzac Cove on 25 April 1915. 100 years on a new generation reflects on the events that occurred at Gallipoli, and remembers all New Zealanders who have served their country during times of conflict and peace.
 
The intention of the Gallipoli campaign was to open the Dardanelles strait to the Allied fleets, giving them access to the Ottoman capital of Constantinople to possibly force a Turkish surrender. After nine months of conflict, the ultimately unsuccessful campaign came to an end and the peninsula remained in its defenders’ hands. The effects the Gallipoli campaign had on New Zealand and Australia were devastating. More than 8,700 Australians and more than 2,700 New Zealanders lost their lives fighting for King and Empire in this ambitious campaign. It was through this hardship that the Anzac spirit was born, a comradeship felt and remembered to this day with the annual observance of Anzac Day – 25 April.
 
The second issue in this special five-year stamp and coin programme, 1915 The Spirit of Anzac tells the story of New Zealand’s role in the First World War. Through the Anzac theme we look at the tale of Evelyn Brooke, a nursing matron from New Plymouth. Evelyn was one of more than 500 nurses from New Zealand who served overseas during the war, and the only New Zealand nurse to be awarded the Royal Red Cross and Bar for her services.
 
Bron: stamps.nzpost.co.nz
anzac stamps
ANZAC day New Zealand

anzaccentenary.gov.au | gallipoli2015.dva.gov.au | Naval operations in the Dardanelles Campaign

Briefmarck

Otto von Bismarck (1815-1898) vierde op 1 april j.l. zijn 200e geboortedag
in Duitsland kocht ik de Bismarck-special van Geo Epoche
Otto von Bismarck
postzegel t.g.v. de 200e geboortedag van Bismarck

Op 1 april was het precies tweehonderd jaar geleden dat Otto von Bismarck geboren werd. Hij wordt opnieuw geëerd met een postzegel, net als in 1965 ter gelegenheid van zijn 150e geboortedag. Beide zegels zijn sober uitgevoerd in zwart en rood. De ontwerpers hebben wellicht willen verwijzen naar zijn bekendste uitspraak waarvan “Blut und Eisen” bij ons is blijven hangen. Maar Schwarz-Rot verwijst ook naar twee kleuren van de Duitse vlag. Het Gold ontbreekt op de Bismarck-zegels en dat lijkt mij geen toeval.

GEO epoche Otto von BismarckIn de naoorlogse periode is de sympathie voor Bismarck aanzienlijk bekoeld, zo lees ik in de Bismarck-special van het Duitse geschiedenismagazine Geo Epoche. Der Eiserne Kanzler herinnerde onze oosterburen na de oorlog pijnlijk aan de Pruisische expansie in de negentiende eeuw, die uitmondde in het Duitse Keizerrijk dat gesmeed werd met “Blut und Eisen”. Keizer Wilhelm II zette Bismarck in 1890 weliswaar aan de kant om met dat Keizerrijk de ondergang tegemoet te gaan, maar de Realpolitiker Bismarck is toch de architect gebleven van dat vermaledijde Tweede Rijk dat in 1918 ineenstortte.

Sinds de Duitse hereniging in 1990 groeit de waardering voor Bismarck weer onder het Duitse volk. Hij was toch de man die voor nationale eenheid zorgde. Toch is hij voor de meeste Duitsers geen “vader des vaderlands”. Deze eer komt eerder toe aan mannen als Konrad Adenauer en Maarten Luther die in 2003 tijdens de verkiezing van de grootste Duitser in 2003 respectievelijk de eerste en tweede plaats behaalden. Bismarck mag zich tevreden stellen met een negende plaats in het rijtje van Die 100 größten Deutschen, na Bach en Goethe maar vóór Einstein en Beethoven.

Er war der “Eiserne Kanzler”. Als Reichseiniger ging Otto von Bismarck (1815-1898) in die deutsche Geschichte ein. Aus dem Flickenteppich der vielen kleinen Länder hat er das einheitliche deutsche Kaiserreich geformt. Fast drei Jahrzehnte lang bestimmte der knorrige Preuße als Reichskanzler die deutsche und europäische Politik. Er führte eine Krankenversicherung (1883), eine Unfallversicherung (1884) sowie eine Alters- und Invalidenversicherung (1889) ein. Das Lebenswerk Otto von Bismarcks war gewaltig. Sein 200. Geburtstag wird mit einer Vielzahl von Gedenkveranstaltungen gefeiert.
 
Bismarck gilt als bedeutendster deutscher Staatsmann des 19. Jahrhunderts. Noch als preußischer Ministerpräsident drängte er die konkurrierende Großmacht Österreich aus der deutschen Politik. Nach dem deutsch-französischen Krieg (1870/71) wurde am 18. Januar 1871 in Versailles das Deutsche Reich mit König Wilhelm I. als Kaiser proklamiert. Die Reichseinigung sicherte Bismarck außenpolitisch klug ab. Er verankerte den jungen deutschen Nationalstaat in einem komplexen System wechselseitiger Sicherheitsgarantien. Innenpolitisch ging Bismarck gegen den politischen Katholizismus vor. Und auch gegen die Sozialdemokratie, die er mit dem Sozialistengesetz (1878) auszuschalten versuchte.
 
Bron: efiliale.de
Otto von Bismarck
postzegel t.g.v. de 150e geboortedag van Bismarck
Wie viele bedeutende Männer war Bismarck stets umstritten. Bis heute scheiden sich an seiner Politik die Geister. Der hochkonservative preußische Junker war alles andere als ein Demokrat. Parlamente und Mehrheitsbeschlüsse galten ihm wenig. Stattdessen hat er den preußischen Obrigkeitsstaat mitgeprägt. Im Konflikt mit dem jungen Regenten Kaiser Wilhelm II. trat er 1890 zurück. Die berechenbare “Bismarck-Ära” ist zu Ende. Es bleibt ein Gefühl der Unsicherheit. “Der Lotse geht von Bord” ist eine berühmte englische Karikatur untertitelt.
 
Bron: efiliale.de

Otto von Bismarck [ de.wikipedia.org ] | Bismarck Türme

Amerikaanse Burgeroorlog [ 24 ]

150 jaar geleden capituleerde de Confederatie in Appomattox House VA
vandaag verschijnen twee herdenkingspostzegels
civil war stamp
herdenkingspostzegel met de capitulatie
in Appomattox House op 9 april 1865
In this final installment in the five-year Civil War series, one of the stamps reproduces the 1895 painting “Peace in Union” by Thomas Nast, depicting Robert E. Lee‘s surrender. The other, for the Battle of Five Forks, reproduces a painting, circa 1885. This climactic battle and Lee’s subsequent surrender took place within 25 miles of each other.
 
The front and back of the souvenir sheet includes a photo of Federal rifles stacked in the vicinity of Petersburg, Virginia, during the siege as well as comments on the war by Oliver Wendell Holmes, Jr., Abraham Lincoln, Robert E. Lee, and Union General Joshua L. Chamberlain, plus lines parodying the lyrics of the Civil War song, “When Johnny Comes Marching Home.
 
Bron: stampnewsnow.com
civil war stamps
vel met herdenkingspostzegels van de capitulatie

appomattoxhistoricalsociety.org | The Civil War isn’t over [ theatlantic.com ]