wederopbouw in zwart-wit

Aart Klein (1909-2001) portretteerde ons land in de jaren vijftig en zestig

Een paar jaar geleden besteedde ik in deze rubriek aandacht aan de fotograaf Frits Weeda die tussen 1958 en 1965 actief was. Zijn foto’s tonen een somber beeld van de jaren zestig: troosteloze nieuwbouw in druilige polders, bermen vol zwerfafval en naargeestige industriële landschappen. Het optimisme van de wederopbouwjaren zie je in de foto’s van Aart Klein wéll terug. De bedrijvigheid van het naoorlogse Nederland legde hij gretig vast. Bekend werd hij o.a. door een lange reeks foto’s over de Deltawerken, waarbij ‘onze strijd tegen het water’ haast mythische proporties kreeg. En tegelijkertijd bleef het ook zo heel gewoon, zo heel Nederlands handen uit de mouwen.

Aart Klein
hoogbouw Rotterdam, 1962
© Nederlands Fotomuseum

Het mooist vind ik zijn foto’s van de naoorlogse nieuwbouw: de eerste galerijflats, genadeloos strakke trottoirs en rijen lantaarnpalen door kale vlakten, lege parkeerterreinen met iele jonge aanplant. Een nieuwe schone wereld vol optimisme zoals de planologen het graag zagen, zonder onbehagen, zonder graffiti.

Aart Klein
Hoogvliet Rotterdam, 1957-1962
© Nederlands Fotomuseum

Aart KleinIn 1945 was Aart Klein een van de medeoprichters van de groep Particam, later op initiatief van Klein omgedoopt tot Particam Pictures. Dit bureau, waar onder anderen ook Maria Austria deel van uitmaakte, verwierf in de eerste jaren na de oorlog een monopolie op het gebied van de theaterfotografie. Daarnaast maakten de leden reportages over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het waren de jaren van opbouw en optimisme en deze facetten kwamen in de fotografie van de Particam-fotografen vaak naar voren. In 1956 besloot Aart Klein zich te vestigen als zelfstandig fotograaf en richtte zich op bedrijfsfotografie. Zijn opdrachtfotografie zou steeds meer een ongebonden karakter krijgen; hij vond zijn eigen stijl in een uitgesproken ‘wit-zwart’ fotografie. Aart Klein is actief geweest binnen diverse fotografische organisaties. Zo was hij in 1945 een van de medeoprichters van de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten en maakte gedurende vier jaar, van 1956 tot 1960, deel uit van het bestuur van de GKf. Hij heeft zich altijd ingezet voor de verbetering van de positie van fotografen in Nederland.
Bron: sbk.nl

nederlandsfotomuseum.nl | geheugenvannederland.nl