vastentijd [ 17 ]

vandaag is het de zeventiende dag van de Grote Vasten
12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen.
13 Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al.
14 En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad;
15 Om te roepen degenen, die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende:
16 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij:
17 De gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk.
18 Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel.
 
Bron: Spreuken 9: 12-18
en zijt gij een spotter,
gij zult het alleen dragen.

Spreuken 9:12

andere lezingen vandaag: Genesis 7:6-9 en Jesaja 10:12-20