Grote Vasten

vandaag is het in de Orthodoxe Kerk de eerste dag van de Grote Vasten

Tijdens de Grote Vasten bidden wij het gebed van Ephraïm de Syriër

 
Ephraïm de Syriër
 
Heer en Meester van mijn leven,
bevrijd mij van de geest van ledigheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat
(grote buiging)
 
maar geef mij, Meester van mijn leven
de geest van nederigheid, deemoed, geduld en liefde
(grote buiging)
 
Ja Heer, laat mij geen oordeel vellen over mijn broeder en zuster
maar leer mij slechts mijn eigen fouten zien
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
Amen
 
Heer, reinig mij van mijn zonden
(12x en telkens kleine buiging)
 
(tenslotte nog 1x het hele gebed afgesloten met een grote buiging)

Schriftlezingen vandaag: Genesis 1: 1-13 en Spreuken 1:1-20