“paranoia strikes deep” [ 1 ]

gelezen: de eerste vier hoofdstukken van De fantoomterreur (2015)
en the kafirophage op de blog gatesofvienna.net

de fantoomterreurTweehonderd jaar geleden werd tijdens het Congres van Wenen de klok teruggedraaid, alsof er nooit een Franse Revolutie geweest was. In Frankrijk keerde de verbannen koning Lodewijk XVIII terug en besteeg de troon. Overal kwamen de monarchen weer stevig in het zadel te zitten. Zelfs ons land, dat tweehonderd jaar een republiek geweest was, werd tot een koninkrijk omgevormd.

Men wilde terugkeren naar de situatie van vóór 1789, maar de geest van de revolutie was nu uit de fles. Overal in Europa waren onder Napoleon liberale en nationalistische bewegingen opgekomen die na 1815 weer de kop ingedrukt werden. Tijdens de Restauratie (1815-1848) veranderden veel Europese monarchieën in een politiestaat. Het wemelde van de spionnen en sommige landen hadden een zeer strenge censuur ingesteld. Het Habsburgse Rijk, waar de angst voor de revolutie altijd het grootst was geweest, liep hierin voorop.

Ik las met Pinksteren de eerste vier hoofdstukken van De fantoomterreur van de Engels-Poolse historicus Adam Zamoyski, die getiteld zijn: Geestenbeswering, Angst, Besmettelijkheid en De oorlog tegen terreur. Tegelijkertijd las ik The kafirophage dat zondag op de blog gatesofvienna.net werd gepubliceerd. De parallel tussen de periode 1789-1848 die in De fantoomterreur beschreven wordt, en onze tijd met haar angst voor het jihadisme is groot. Het is een van de redenen waarom Zamoyski dit boek geschreven heeft.

kafirophage
op de blog gatesofvienna.net wordt de islam voorgesteld als bacteriofaag die de westerse wereld besmet heeft.
At the siege of Vienna in 1683 Islam seemed poison to overrun Christian Europe. We are in a new phase of a very old war.

gatesofvienna.net statement

Nadat op 14 juli 1789 in Parijs de revolutie was uitgebroken, verspreidde zich in heel Europa tot in Rusland toe de angst dat de revolutie in Parijs besmettelijk zou zijn en zich zou uitbreiden. Overal verschenen geschriften die deze angst rechtvaardigden. Een van de meest invloedrijke boeken was Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinism van de jezuïet Augustin Barruel (1741-1820). Achter de revolutie zag hij een grote internationale samenzwering die door de Vrijmetselarij geleid werd. Vrijmetselaars zouden geheime genootschappen opgericht hebben, waaronder de Jacobijnen, die de stuwende kracht achter de Franse Revolutie zouden worden.

De chriselijke Barruel zag niet alleen de Franse Revolutie maar ook de Verlichting als een vorm van “geestelijke kanker”. Atheïstische filosofen als Voltaire, Diderot, De laMettrie en d’Alembert waren immers de wegbereiders geweest naar de revolutie. Hun doel was volgens Barruel de omverwerping van de toenmalige christelijke orde in Europa. Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinism uit 1797 had enorme invloed, ook in Engeland waar het nog vóór het einde van de eeuw verscheen in een Engelse vertaling.

Het verleidelijke van complotdenken is altijd dat het de complexe en chaotische werkelijkheid terugbrengt tot een duidelijke orde, al is het dan een duistere orde waarbij geheime genootschappen de werkelijke macht achter de geschiedenis vormen. Zamoyski lijkt ons met zijn boek te willen waarschuwen tegen complotdenken en dat is natuurlijk prima. We kunnen beter het hoofd koel te houden en ons niet mee te laten slepen door wilde angstvisioenen over het grote gevaar dat ons bedreigt.

Paranoia leidt niet zelden tot self-fulfilling prophecy. Bovendien is het fanatisme waarmee het gevaar bestreden wordt meestal meer te vrezen dan het reëele gevaar. Het betekent echter niet dat het enige gevaar juist door de handelaren in angst wordt voortgebracht en dat er eigenlijk weinig te vrezen valt. Onderschatting van het gevaar kan net als overschatting van het gevaar erg gevaarlijk zijn!

Paranoia strikes deep.
Into your life it will creep.
It starts when you’re always afraid.
You step out of line, the man come and take you away.
 
from: For what it’s worth – Buffalo Springfield

In The kafirophage wordt de islam voorgesteld als bacteriofaag die de westerse wereld besmet heeft. Het doet sterk denken aan Barruel die de revolutie als een geestelijke kanker zag, die zich vanuit Frankrijk sinds 1789 aan het uitzaaien was en heel Europa bedreigde.

Volgens Zamoyski is de paranoia in het Habsburgse Rijk altijd het sterkste geweest. De blog gatesofvienna.net staat dus in een lange traditie. In haar titel en statement verwijst ze naar een historische gebeurtenis: in het jaar 1683 stonden de Osmanen voor de poorten van Wenen en werd heel Europa sinds de achtste eeuw opnieuw door de islam bedreigd.

gatesofvienna.net
header van de blog gatesofvienna.net
Onderschatting van het gevaar kan net als overschatting van het gevaar erg gevaarlijk zijn!
De auto-immune eigenschappen van de “Islamitische ziekte” werden versterkt door de verzwakte culturele immuniteit van het Westen, die in de loop van tientallen jaren aanzienlijk was afgenomen toen de islam eenmaal arriveerde. De krachten achter de opzettelijke culturele vernietiging – het neo-marxisme, het cultureel marxisme, de politieke correctheid, noem ze hoe je wilt, hadden de traditionele westerse instituties al verzwakt en uitgehold toen de eerste imams hun preken tijdens het vrijdaggebed van de kansels van gloednieuwe door Saoedi-Arabië gefinancierde moskeeën begonnen te verkondigen.
 
Bron: gatesofvienna.net

een geschiedenis van de complottheorie [ atheneum.nl ]