Pasen 2016

vandaag viert de Orthodoxe Kerk de Opstanding van Christus
ikoon van de opstanding
anastatis = opstanding
Christus is opgestaan uit de doden
door Zijn dood
vertreedt Hij de dood
en schenkt het Leven
aan hen in het graf!
Christus ist auferstanden von den Toten
hat den Tod durch den Tod zertreten
und denen in den Gräbern das Leben geschenkt!
 
Христос воскресe из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех,
живот даровав!
 
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!

Paas Tropaar in verschillende talen

Napoleon in Egypte

aan het lezen in: Napoleon (2014) van Andrew Roberts
Hoofdstuk 7: Egypte (Napoleon’s expeditie naar Egypte 1798-1799)

In de dikke Napoleonbiografie van Andrew Roberts ben ik nog steeds in deel één (opkomst) dat loopt vanaf de geboorte van Napoleon op 15 augustus 1769 tot de winter van 1799. Met de staatsgreep van 9 november (18 Brumaire) wordt de pas 30-jarige generaal alleenheerser van Frankrijk en wordt de Franse Revolutie afgesloten. Het eerste deel bestaat uit negen hoofdstukken en de episode waar ik nu aan begonnen ben, de expeditie naar Egypte, beschrijft Roberts in hoofdstuk zeven.

Egypte
gravure uit Voyage dans la Basse et la Haute Égypte (Parijs, 1802) van Vivant Denon

Na de Italiaanse veldtocht (1796-1997) was Napoleon een volksheld geworden. Hij was met 28 jaar de populairste generaal van Frankrijk. Nu er afgerekend was met Oostenrijk bleef Engeland als enige vijand over. In plaats van een invasie van Engeland, besloot het Directoire tot een expeditie naar Egypte. Door een einde te maken aan de Engelse aanwezigheid in Egypte wilde Napoleon de Engelse handelsroute naar India blokkeren en zo mogelijk doorstoten naar India om de Engelse handel met Azië in het hart te treffen.

Egypte
uit± Voyage dans la Basse et la Haute Égypte

De expeditie naar Egypte die in mei 1798 begon, was meer dan een militaire campagne. Napoleon wilde ook dat er wetenschappers en kunstenaars meereisden naar de Nijl. Hij nam 167 zogenaamde savants mee: geografen, botanisten ,scheikundigen, oudheidkundigen, ingenieurs, historici, drukkers, astronomen, zoölogen, oriëntalisten, wiskundigen en economen. Ook musici, architecten, beeldhouwers en schilders scheepten zich in voor Egypte. Aanvankelijk wisten ze niet eens wat de bestemming van de expeditie was want voor Engeland moest het plan van het directoire geheim blijven.

Een van de kunstenaars die met Napoleon naar Egypte ging, was Dominique Vivant, Baron de Denon. Hij maakte tijdens deze reis meer dan tweehonderd schetsen. Tussen 1799 en 1801 werden deze in Parijs uitgewerkt en in 1802 verscheen Voyage dans la Basse et la Haute Égypte.

Vivant DenonDominique Vivant, Baron de Denon (1747-1825) was regelmatig te gast in de salon van Joséphine de Beauharnais en vergezelde in 1798 haar man, generaal Napoleon Bonaparte, tijdens zijn Expeditie naar Egypte. Hij volgde generaal Desaix tijdens zijn expeditie naar Opper-Egypte en maakte vele schetsen van de overblijfselen van het Oude Egypte. Zijn schetsen werden gepubliceerd in 1802 in het tweedelige Voyage dans la basse et la haute Egypte.
 
Bron: nl.wikipedia.org

Voyage dans la basse et la haute Egypte