Dagelijks archief: woensdag 13 september 2023

een wijze computer ?

gelezen: De dag der dagen (1970) van Ira Levin

This Perfect DayIra Levin was een succesvolle schrijver van horrorverhalen en thrillers die vaak verfilmd zijn. Zo werd Rosemary’s Baby (1967) al binnen een jaar verfilmd. Ook na het verschijnen van The Stepford Wives (1972) en The Boys of Brazil (1976) volgden binnen drie jaar verfilmingen. Maar met This Perfect Day (1970) gebeurde dit niet. Vaak wordt dit boek samen genoemd met Nineteen Eighty Four (1949) van George Orwell en Brave New World (1932) van Aldous Huxley. This Perfect Day is namelijk een dystopische thriller, een boek over een utopische maatschappij in de nabije toekomst waarin de mensen door een supercomputer gecontroleerd en “gereguleerd” worden.

Een utopie slaat meestal om in zijn tegendeel en dan wordt het een dystopie. De massa is gehersenspoeld door een totalitaire ideologie en alleen de enkeling beseft dat nog. In een dystopische thriller ontmoet die enkeling (de hoofdpersoon) andere “ontwaakten”die uiteraard door het systeem als rebellen worden gezien. Samen verenigen ze zich om tegen het systeem te gaan vechten. Dat kan een dictator zijn, een elite of zoals in This Perfect Day, een “verlichte” computer.

This Perfect Day
verschillende uitgaven van This Perfect Day uit de jaren zeventig

De lezer kan zich identificeren met de hoofdpersoon en de andere rebellen en zo deel hebben aan hun (per definitie goede) strijd. Dystopische thrillers zijn vaak geconstrueerd langs deze lijnen en daarom net zo voorspelbaar als een James Bondfilm. De held dringt langs allerlei intriges door in het hol van het leeuw waar hij orde op zaken stelt, meestal in de vorm van de vernietiging van het hol van de leeuw na een duel met de leeuw zelf. Afhankelijk van de formule wordt de leeuw (altijd de slechterik) gedood of weet deze te ontsnappen (zodat deze in een vervolg opnieuw een bedreiging voor de held kan vormen).

Het James Bondconcept
In This Perfect Day heeft Ira Levin flink wat elementen uit James Bond films gestopt. Om het succes van de James Bondfilm te begrijpen, moeten we teruggaan naar de allereerste James Bondfilm, die helemaal geen James Bondfilm was, maar een film van Hitchcock: North by Northwest uit 1959. Voor deze film had Hitchcock een aantal elementen gebruikt uit een succesvolle film die hij 25 jaar eerder in zijn Engelse periode gemaakt had: The 39 steps (1935). Hierin speelden Robert Donat en Madeleine Carroll de hoofdrollen. (In North by Northwest waren dit Gary Grant en Eva Marie Saint.) Dit was een erg succesvolle formule gebleken: een aantrekkelijke man en een aantrekkelijke jonge vrouw vormen een gelegenheidsduo en voeren samen een gevaarlijke missie uit. Spanning en seksuele spanning gaan hand in hand terwijl het duo afstevent op een climax (waarbij op voorhand kunnen weten dat het goed afloopt). Het concept werd tijdens de seksuele revolutie in de jaren zestig uitgemolken. Toen Ira Levin in 1969 zijn thriller schreef leunde hij dan ook zwaar op het James Bond concept. Talloze televisieseries uit de jaren zestig zouden dit doen. In die series werd de vrouwelijke helft van het duo (bijvoorbeeld Emma Peel in The Avengers) vaak populairder dan de manlijke helft (John Steed) en dat had alles te maken met de tweede feministische golf. De vrouw ging de man in dapperheid en kracht evenaren en het rolmodel van de macho zou in de jaren 70 veranderen in het rolmodel van de softie.

the 39 steps
Robert Donat en Madeleine Carroll vormden samen in The 39 Steps (1935) het prototype van het James Bondconcept: De manlijke hoofdpersoon loopt per toeval een aantrekkelijke jonge vrouw tegen het lijf en beiden worden tot elkaar veroordeeld in een gevaarlijke missie.

De hoofdpersoon in This Perfect Day heet Li RM35M4419 (met de nickname Chip) die we volgen vanaf zijn jeugd. Zo worden we ingewijd in het dagelijks leven in een dystopie. Landen bestaan niet meer en steden hebben namen als IND54230 en USA09786. We komen te weten dat iedereen een armband draagt zodat deze gecontroleerd kan worden door Uni, een monsterlijk grote computer die zich in EUR0001 (Geneve) diep onder de grond bevindt. Om agressie te onderdrukken krijgt iedereen een periodieke chemische behandeling. Bovendien heeft iedereen een persoonlijke adviseur, iemand die hen “helpt”.

Het hele leven, de maatschappelijke loopbaan, maar ook relaties, het huwelijk en eventueel gezin, worden door Uni bepaald. Ook heeft Uni bepaald dat iedereen maar 62,4 jaar oud wordt. Daarna “ga je dood”. Burgers met eigen opvattingen worden als ziek beschouwd en krijgen een extra “behandeling”. Als ze de behandelingen ontduiken en vasthouden aan hun eigen gedachten, worden ze “ongeneeslijken” genoemd. Omdat iedereen een privé-adviseur heeft die hen via een extra behandeling weer “gezond” kan maken, wordt het verzet effectief bestreden. De burgers worden in feite plat gespoten zodat Uni kan heersen. Er is geen oorlog maar ook geen vrijheid meer. Iedereen lijkt tevreden.

This Perfect Day gaat uit van het schrikbeeld dat de computer de mens onder de duim houdt. Uni is een verlichte computer die met de mens zum ewigen Frieden wil, maar hem zijn hoogste goed ontneemt: zijn vrijheid. De hoofdpersoon (Chip) vertoont de normale menselijke reactie: de keuze tussen een vreedzame wereld zonder vrijheid en een vrije wereld met conflicten is voor de meeste mensen in een reflex gemaakt. Ira Levin heeft ervoor gekozen om dit niet filosofisch uit te diepen. Hij schrijft immers voor een groot publiek en blijft bij de opvattingen over vrijheid die iedereen toch al heeft. Zeker zijn publiek aan het begin van de jaren zeventig dat zich eindelijk seksueel bevrijd voelt. Daardoor is zijn dystopische thriller oppervlakkig amusement gebleven. Op het kwaad in de mens, het drama van zijn vrijheid, wordt nauwelijks ingegaan. Die vloek en die zegen heeft de verlichte Uni de mens juist ontnomen om hem 62 jaar lang een Perfect Day aan te kunnen bieden.

Zo confronteert This Perfect Day ons met een heel actuele vraag: moeten we het drama van onze vrijheid, het kwaad in de wereld, zijn gang laten gaan zodat we de ondergang van de planeet én van onszelf steeds sneller op ons af zien komen? Of moeten we toch de collectieve vrijheid laten inperken, waardoor dit drama voorkomen kan worden? Wat is wijsheid?