hart van het digitale leven

Het 300e sterfjaar van Gottfried Wilhelm Leibniz
de uitvinder van het binaire rekenstelsel

De invloed van de Duitse filosoof en wiskundige Gottfried Wilhelm Leibniz op onze tijd is groter dan we denken. In de achttiende eeuw zou Leibniz’ filosofie vooral door Wolff uitgewerkt en verspreid worden. De zogenaamde Theodicee, de idee dat God de beste van alle mogelijke werelden geschapen had, zou in de hele westerse wereld ingang vinden. Het was in feite de theologische rechtvaardiging van het absolutisme. Voltaire zou er in Candide (1759) de vloer mee aanvegen.

Leibniz
de website leibniz-2016.de

Tegenwoordig is de Theodicee van Leibniz een rariteit. Dat geldt niet voor het binaire stelsel. In Leibniz‘ tijd wist men nog niet goed wat men ermee aan moest. In de eenentwintigste eeuw des te meer. Het binaire stelsel is het kloppend van het digitale leven.

Leibniz
brief van Leibniz met binaire stelsel in de kantlijn

Gottfried Wilhelm Leibniz [ nl.wikipedia.org ]