biep biep

Bennett Robot Works
de mens, een robot – het materialisme van Julien Offray de la Mettrie
Zero
onderzoek alle dingen, behoud alleen het goede en hou je hoofd koel
L ‘ H o m m e M a c h i n e
 
Est-ce là ce Raion de l’Essence suprême,
Que l’on nous peint si lumineux?
Est-ce là cet Esprit survivant à nous-même?
Il naît avec nos sens, croît, s’affoiblit comme eux.
Hélas! il périra de même.
 
Voltaire
 
Bron: l’homme machine

De la Mettrie (1709-1751)
stelt in zijn beroemde boek L’homme machine dat de wetenschap van zijn tijd nog niet instaat is om alle finesses van de menselijke machine te kunnen begrijpen, maar dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. Zowel het menselijke lichaam als zijn geest werken volgens mechanische wetten en de principes van de natuurwetenschap. Er is geen sprake van een onstoffelijke geest of ziel.

In zijn tijd vonden de mensen De la Mettrie’s ideeën behoorlijk schokerend. Hij was hierop voorbereid en publiceerde L’homme machine anoniem. De identiteit van de schrijver werd echter al snel achterhaald waardoor De La Mettrie Frankrijk moest ontvluchten. Hij stierf aan het eten van een pasteitje dat misschien vergiftigd was.

Bron: rug.nl