Fundi Light [ 2 ]

18.000 bezoekers van trouw.nl deden de Funditest

fundamentOp 27 april schreef ik hier iets over de Funditest van Trouw. Dit weekend staat er in Trouw een soort nabeschouwing waarbij godsdienstpsychologe Joke van Saane de uitkomst analyseert. Haar voornaamste conclusie: “Fundamentalisme is een mannending”. Meer dan 60% van de deelnemers zijn man en 37% is vrouw. Volgens Van Saane voelen vrouwen zich in het algemeen meer aangetrokken door rituelen, gevoel en ervaring, terwijl de man meer neigt naar dogmatiek en overtuigingen. Ook rekent ze af met een aantal vooroordelen. Fundamentalisme en orthodoxie hoeven niet samen te vallen. Terwijl het woord orthodoxie een religieuze betekenis heeft, kan fundamentalisme heel goed areligieus zijn. De grootste groep fundamentalisten in Nederland bestaat zelfs uit agnosten, humanisten en atheïsten. Ook is het volgens Van Saane een vooroordeel dat fundamentalisten geen humor zouden hebben.

uitslag
volgens de funditest ben ik een Fundi Light

Fundamentalisme is een besmet woord en bijna niemand wil voor fundamentalist worden uitgemaakt, omdat je dan sociaal in de glijdende schaal van betweter tot bommengooier terecht komt. Dus hoe lager je scoort in deze test, hoe beter. Zo lijkt het. In de interpretatie gaat de Funditest uit van congruentie tussen de tegenstellingen relativisme-fundamentalisme en tolerant-intolerant. Maar een fundamentalist kan best heel verdraagzaam zijn terwijl een relativist zich onverdraagzaam kan opstellen. Denk bij dat laatste maar eens aan de woorden van Herman Philipse: “fundamentalist is een vaag scheldwoord voor iedereen waar je het niet mee eens bent.” Fundamentalisme kan zelfs sympathiek zijn. Wanneer je ergens van overtuigd bent (en dat hoeft niets eens het eigen gelijk te zijn), dan beken je kleur en weten anderen wat ze aan je hebben. Als je daarbij jouw overtuiging niet aan de ander opdringt, ben je ook nog eens tolerant. Relativisme daarentegen loopt eerder het risico over te slaan in opportunisme. Door niets vast te leggen en alles open te laten, wekt het relativisme de schijn van neutraliteit en kan het met elke wind meewaaien. Een gezonde mix van een stevige innerlijke overtuiging en ontspannen relativeringsvermogen lijkt mij belangrijker dan dat je door de Funditest met een lage score ‘ruimdenkend’ wordt genoemd. Overigens: een gezonde score ligt volgens Joke van Saane rond de zestig procent.

Doe de Funditest