vectorians

Vintage Style Guide

In de negentiende eeuw waren de filosofie en de wetenschap in de greep gekomen van het zogenaamde Heraklitisme, de leer van het radicale “worden”. Met Hegel voorop volgden de filosofie en de wetenschap. Marx met zijn historisch materialisme, Ranke met zijn historisme en Darwin met zijn evolutietheorie. Dit betekende dat alles ten prooi viel aan de woeste maalstroom van het “worden”. Ook de kunsten ontkwamen er niet aan.

john parry 1835
Orlando Parry – A London street scene 1834(detail) Voordat het Victoriaanse tijdperk aanbrak, bestond er in Engeland al een wildgroei aan chocoladeletters. De typografische stijlloosheid zou in de loop van de 19e eeuw alleen maar groter worden.

Architectuur, industriële en grafische vormgeving werden het slachtoffer van eclecticisme. Het neo-classicisme en de romantiek aan het begin van de eeuw waaierden via Biedermeier en Regency Style uit in een lange reeks neo-stijlen. De Victoriaanse tijd was in wezen stijlloos geworden en leek wat dat betreft erg op onze postmoderne tijd. Alles leek weer te kunnen. Retro forever.

In het Victoriaanse tijdperk (1837-1901) werd ook de clip art uitgevonden: naslagwerken met litho’s van zorgvuldig gekopieerde ornamenten, onderverdeeld in historische stijlen. Zo konden architecten en vormgevers kiezen uit neo-gotiek, neo-barok, neo-rococo, neo-renaissance, enz… Digitale clip art is de erfgenaam van deze plaatjesboeken.

vectorians
illustraties uit a vintage style guide van Vectorians

Digitale clip art is onafhankelijk van de resolutie. De afbeeldingen zijn opgebouwd uit vectoren. Clip art fabrikant Vectorians is zich blijkbaar bewust van de Victoriaanse wortels. De vintage vectors (clip art) worden niet zomaar op de grote hoop van het Victoriaanse eclecticisme geveegd. Een goed verzorgde vintage style guide begeleidt de gebruiker in de vormgeving van de negentiende eeuw.

vectorians
illustraties uit a vintage style guide van Vectorians

Het modernisme van de twintigste eeuw lijkt een intermezzo geworden tussen het eclecticisme van de negentiende eeuw en de retro van de eenentwintigste eeuw.

ragpickinghistory.co.uk | a vintage style guide