boetedoening

gisterenavond gelezen: de boetecanon van Andreas van Kreta
en het leven van Maria van Egypte

Andreas van KretaIn de Orthodoxe Kerk wordt op de vijfde woensdagavond van de Grote Vasten traditioneel de gehele boetecanon gelezen van Andreas van Kreta en daarna uit het leven van Maria van Egypte. De boetecanon is opgedeeld in negen oden die weer bestaan uit troparen en de oden worden afgewisseld met een irmos. Andreas van Kreta geeft een soort catechese en herinnert ons in zijn boetecanon aan vele Bijbelse figuren, hoe zij God gediend hebben of hoe zij Hem afvallig zijn geworden. Maar het doel van de boetecanon is om de eigen zonden indachtig te zijn en ons te keren tot God, de Schepper en Rechter van ons leven.

Als een droom, als een bloem, glijdt ons leven voorbij.
Waartoe verwarren wij ons nog
in allerlei dwaasheid?

boetecanon van Andreas van Kreta
(vierde ode, maandag)

Steeds dichter komt het einde naderbij, mijn ziel, onophoudelijk komt het naderbij, en toch maakt gij u niet bezorgd en treft geen voorbereidingen? De tijd dringt: sta op, de Rechter staat voor de poorten. Als een droom, als een bloem, glijdt ons leven voorbij. Waartoe verwarren wij ons nog in allerlei dwaasheid?
 
uit de boetecanon van Andreas van Kreta (vierde ode, maandag)
Maria van Egypte
In onze iconenhoek hangt een reproductie van een Russische icoon van Maria van Egypte. De kleine afbeeldingen laten episoden uit haar leven zien.

De heilige Maria in kwestie werd geboren in Egypte en vluchtte op de leeftijd van twaalf jaar naar Alexandrië. Sommige bronnen noemen haar een prostituee anderen vermelden uitdrukkelijk dat ze geen geld vroeg voor haar diensten. Zeventien jaar later reisde ze met de pelgrims mee als marketentster naar Jeruzalem voor het feest van de kruisverheffing. Op een bepaald moment wilde ze de Heilige Grafkerk in Jeruzalem binnengaan maar werd verhinderd door een onbekende kracht. Ze vroeg vergiffenis voor haar levensstijl en bad tot een Theotokos icoon van de heilige Maria buiten de kerk. Nu kon ze wel de kerk binnengaan. Een stem zei haar dat ze rust zou vinden als ze de Jordaan overstak. Dus vertrok ze naar het klooster van de heilige Johannes de Doper aan de oever van de Jordaan en ontving de communie. De volgende morgen trok ze zich terug in de woestijn met drie broden en leefde de rest van haar leven in de woestijn.

verder lezen…

Maria van Egypte [ adolphus.nl ]

eigen kamertje

gezien op Canvas: De canvasconnectie – Tim Enthoven
Pick Me Up Contemporary Graphic Art Fair Londen t/m 1 april 2012

Tim EnthovenMooi kunstprogramma gisterenavond op Canvas met de Nederlandse illustrator en grafische kunstenaar Tim Enthoven. Hij kwam aan het woord in een passende ambience: een klein en kaal zolderkamertje met alleen een tafel vlak onder een dakraam. Een sterke metafoor van een autistisch leven. Altijd alleen op je eigen kamertje als een kluizenaar of een gevangene maar toch met een magistraal uitzicht op de hemel die alles en iedereen overspant. Herkenbaar?

Tim Enthoven doet op dit moment mee aan de manifestatie Pick Me Up in Londen met hedendaagse grafische kunstenaars. Enthoven, die drie jaar geleden cum laude afstudeerde, heeft zijn internationale doorbraak al achter zich. In de Verenigde Staten zal men hem vooral kennen van de cover van 18 november 2011 van The New York Magazine. Enthoven tekende 1028 kleine figuurtjes op één blad. Het doet denken zo’n ouderwets vel met ‘wrijffiguurtjes’ van letraset die op architectenbureau’s gebruikt werden voor de stoffage van bouwtekeningen. Op die vellen stonden hooguit twintig unieke figuurtjes in een loop maar bij Enthoven zijn echt alle 1028 figuurtjes uniek. Hij werkte er zestig uur aan. Zijn illustratie verbeeldt uiterst treffend de ongelijke ruil tussen 1027 Palestijnse gevangenen met de Israëlische soldaat Gilad Shalit.

Henry Darger
tekeningen van Henry Darger

Tim Enthoven liet in de canvasconnectie enkele van zijn favouriete prenten en illustrators zien, waaronder Egon Schiele, Titiaan en een prent van Lucas van Leyden. Een ontdekking is voor mij het werk van de Amerikaanse outsider artist Henry Darger. (1892-1973)

timenthoven.nl | michaelminneboo.nl

Johannes van de Ladder [ 2 ]

vandaag viert de Orthodoxe Kerk de Zondag van Johannes Climacus
Johannes leefde in het Sinaïgebergte, waar Mozes God ontmoette en Elia Zijn stem hoorde en hij vertelde zijn geestelijke ervaringen. Informatie over hem wordt in een bondige “Vita“ bewaard, geschreven door de monnik Daniël van Raito: op zestienjarige leeftijd werd Johannes, die monnik was op de berg Sinaï, volgeling van abt Martirio, een “ouderling“, dat wil zeggen een “wijze“. Op twintigjarige leeftijd, koos hij voor een kluizenaarsleven in een grot aan de voet van de berg, in een oord Tola genoemd, op acht kilometer van het klooster van de heilige Catharina. Maar de eenzaamheid belette hem mensen te ontmoeten die geestelijke leiding verlangden en meerdere kloosters in Alexandriëte bezoeken. En inderdaad, zijn kluizenaarsleven dat verre van een vlucht was uit de wereld en de menselijke realiteit, mondde uit in een vurige liefde voor de anderen en voor God.
 
Bron: rkdocumenten.nl
grot
orthodoxe pelgrims in de grot van Johannes Climacus nabij het Katharinaklooster in de Sinaï, oktober 2007 (foto: Hadrian Liem)
Na veertig jaar kluizenaarsleven, een leven van liefde voor God en de naaste, jaren waarin hij weende, bad, met de duivel streed, werd hij tot abt benoemd van het grote klooster van de berg Sinaï en keerde zo terug naar het leven in gemeenschap, in een klooster. Maar enkele jaren voor zijn dood, liet hij uit nostalgie naar zijn kluizenaarsleven, de leiding van de gemeenschap over aan zijn broer, die in hetzelfde klooster monnik was. Hij stierf na 650. Het leven van Johannes verliep tussen twee bergen, Sinaï en Tabor, en men kan werkelijk zeggen dat het licht dat Mozes op de Sinaï gezien had en dat de drie apostelen op Tabor aanschouwd hadden, van hem afstraalde!
 
Bron: rkdocumenten.nl

De Ladder

16. niet gierig zijn
17. arm willen zijn
18. bij jezelf komen
19. niet teveel toegeven aan slaap
20. alert zijn
21. niet bang zijn
22. niet op eer uit zijn
23. niet trots zijn
24. zacht en eenvoudig zijn, argeloos zijn en het kwaad niet zoeken
25. bescheiden zijn
26. onderscheid kunnen maken
27. innerlijk stil zijn
28. kunnen bidden
29. zich door niets in de war laten brengen
30. vol zijn van geloof, hoop en liefde.

homilie van vader Thomas over Johannes Climacus [ orthodox.be ]

Johannes van de Ladder [ 1 ]

morgen viert de Orthodoxe Kerk de Zondag van Johannes Climacus
de ladderJohannes Climacus , ook Johannes Scholasticus, Johannes van de Ladder en Johannes van Sinaï, (505/579 – Sinaï, 605/649) was een Syrisch kluizenaar. Hij werd kluizenaar op verschillende plaatsen in de Arabische woestijn en abt van het Katharinaklooster op de berg Sinaï toen hij 75 jaar was. Kort vóór zijn dood deed hij afstand van zijn ambt om terug te keren naar zijn eenzaam bestaan. Hij was een ascetisch schrijver, wiens werk gedurende 15 eeuwen gebruikt werd door hen die op zoek waren naar een heilig leven. Hij wordt afgebeeld als abt die een ladder draagt en als een man die een visioen heeft waarbij een ladder dor monniken beklommen wordt. Zijn feestdag is in de Rooms-katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk op 30 maart. De Orthodoxe Kerk herdenkt hem ook nog op de vierde zondag van de Grote Vasten.
 
Bron: nl.wikipedia.org
grot
In 2007 bezocht ik met een groep orthodoxe pelgrims de grot nabij het Katharinaklooster in de Sinaï, waar Johannes Climacus geleefd heeft. Bij de ingang van de grot onze gids, een plaatselijke bedoeïen. (foto: Hadrian Liem)
Men noemde hem Climacus naar aanleiding van het werk dat hem beroemd maakte: de paradijsladder (grieks: klimax). Dit geschrift, cirkelend rond het aanroepen van de naam van Jezus en het Jezusgebed, diende als leidraad om de monastieke deugden te verkrijgen die de monnik de weg naar God moest openen. Elke trede van de ladder correspondeert met het hoofdstuk dat een bepaalde deugd beschrijft. De dertig treden van de ladder beschrijven de weg van de monnik.
 
Bron: nl.wikipedia.org

De Ladder

1. trouw zijn aan je keuze
2. vrij zijn
3. de woestijn ingaan
4. gehoorzaam zijn
5. boetvaardig zijn
6. denken aan je dood
7. verdriet kunnen hebben
8. niet kwaad worden en zachtmoedig zijn
9. kwaad kunnen vergeten
10. geen kwaad spreken
11. niet kletsen
12. oprecht zijn
13. nooit vertwijfeld raken
14. niet toegeven aan gulzigheid
15. kuis zijn

Heilige Johannes Climacus, Ladder naar God