Maandelijks archief: oktober 2005

Toekomstbeeld

Op de website van Dijs Bakels kun je zijn publicatie De adembenemende schoonheid van het kapitalisme lezen. In hoofdstuk 14 somt hij een aantal worst case scenarios op voor de komende 10 jaar.

Visioenen van de hel
 
De terroristische atoombom
Verschillende grote steden worden gelijktijdig getroffen door een terroristische atoombom met miljoenen doden en een verwoeste wereldeconomie.
 
Terroristische commando’s
Terroristische commando-eenheden zwermen door winkelcentra en maken bewapend met handgranaten en Kalashnikovs duizenden slachtoffers.
 
Neerstortende vliegtuigen
Vliegtuigen worden met grote regelmaat getroffen door terroristische raketaanslagen en dit leidt tot een volledige stagnatie van de burgerluchtvaart.
 
Ziektes en epidemien
Mensen en dieren worden getroffen door allerlei nieuwe en verwoestende epidemien die miljoenen slachtoffers maken.
 
Een wereldwijde burgeroorlog
De hele wereld wordt een Israel en Palestina en in landen met een moslim meerderheid worden Christenen door woedende menigtes uit hun huizen gehaald en vermoord en in landen met een moslim minderheid worden jonge moslims op straat vermoord door ultrarechtse knokploegen.
 
De democratische politiestaat
De bevolking schreeuwt om harde maatregelen en langs democratische weg ontstaat een repressieve politiestaat.
 

Daarna geeft hij een best case (??!!) scenario waarin hij voor Amerika de taak ziet om een nieuwe wereldorde te forceren die veiligheid zou moeten garanderen. Persoonlijk zie ik juist dan pas het worst case scenario: een mondiale politiestaat waarin iedereen gecontroleerd wordt door middel van geïmplanteerde biochips.

Een nieuwe wereldorde
 
Als de wereld rustig afwacht tot je op de markt in Timboektoe Scud-raketten met nucleaire lading kan kopen, is het te laat en is de hel onafwendbaar.
Een internationale rechtsorde moet dus agressief en daadkrachtig aan de schurkenstaten en B-landen worden opgelegd om verdere verspreiding van massavernietigingswapens tegen te gaan en om steun vanuit die landen aan terroristen te ontmantelen.
 
Met de huidige machtsverhoudingen kan deze nieuwe wereldorde maar een vorm aannemen en dat is ‘de Pax Americana’, d.w.z. vrede op aarde omdat iedereen bang is voor Amerika.
 
De onaantastbare status van Amerika als superpower is geen reden tot zorg maar is juist het enige baken waar de wereld zich aan kan vastklampen.
Tijdens de ‘Pax Romana’ was de positie van Rome onaantastbaar en juist daarom was er vrede, welvaart en stabiliteit in het Romeinse Rijk.
Ook tijdens de hoogtijdagen van de ‘British Empire’ was Britannia onaantastbaar en ook dit was een periode van stabiliteit, vrede en welvaart.
Het enige dat nu staat tussen deze wereld en de hel op aarde is een sterk en vastberaden Amerika.
 
Het nachtmerrie scenario is een zwak Amerika en een wereld waarin B-landen, schurkenstaten, terroristen en criminelen beschikken over massavernietigingswapens.
Het droomscenario is een Amerika dat zo sterk is dat dit kan worden voorkomen.
 
Europa zou er goed aan doen te ontwaken uit de anti-Amerika psychose en zich te realiseren dat het heerlijke onbezorgde levendje dat we hier leiden (met ons schattige humanitaire prutslegertje) alleen mogelijk is omdat we dag in dag uit profiteren van de bescherming van de Amerikaanse militaire paraplu, die als een warme deken over de wereld ligt.
 
Als het gaat om een dynamisch economisch beleid zit Europa gevangen in een Matrix van statisch economisch denken.
Als het gaat om buitenlandse politiek zit Europa gevangen in een Matrix van anti-Amerikaans denken, die een realistische visie op internationale zaken onmogelijk maakt.

Bron: bakelsstatistiek.nl

666

Het WWW en 666 hebben iets met elkaar. Google braakt bij “666″ 21.300.000 pagina’s uit, waaronder 724.000 Nederlandstalige pagina’s. Onder één van de pagina’s in het Nederlands vond ik de pagina Close up: Merkteken van het beest, geschreven door Henry V.

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
 
[Openbaring 13:16-18]
barcode
In elke barcode staan standaard drie zessen
Iedereen die regelmatig inlogd op het World Wide Web(WWW) en met name op de Amerikaanse christelijke websites vindt globaal gezien twee hoofdopvattingen met betrekking tot het merkteken:
De ene opvatting is dat het merkteken geestelijk moet worden geïntepreteerd en verreweg de meerderheid is van mening dat het een om een fysiek merkteken gaat. Wij ondersteunen deze laatste opvatting van een fysiek merkteken omdat dit merkteken duidelijk wordt gekoppeld aan “het kopen en verkopen” De “aanhangers” van een geestelijk merkteken beweren dat dit merkteken op de rechterhand te maken heeft met uw “handelen”(en hoe zit het dan met linkshandigen?) en een merkteken op het voorhoofd met het “denken” van iemand.Verder beweren ze dat de mensen dit merkteken inmiddels hebben.Een gevaarlijke interpretatie die we zeker niet onderschrijven, immers als dit zo is hoeft het evangelie van Jezus Christus niet meer verkondigd te worden omdat namelijk iemand die dit merkteken heeft niet meer bekeerd kan worden.Het geestelijk merkteken zal hier dus ook niet verder worden besproken.Wat overigens wel duidelijk blijkt uit Openbaring is dat het aannemen van dit merkteken tevens een onherroepelijke geestelijke beslissing met zich meebrengt en consequentie heeft:
 
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijningd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkkteken van zijn naam ontvangt.
[Openbaring 14:9-12:9 ]
 
Blijkbaar moet men, alvorens men het merkteken ontvangt, trouw zweren aan deze toekomstige dictator(antichrist) en hem( of zijn beeld) aanbidden.Dit eerbetoon/aanbidding wordt door God niet vergeven omdat de antichrist op een bepaald tijdstip in de (nabije) toekomst de incarnatie van satan wordt en men dus feitelijk satan aanbidt.Het ontvangen van dit merkteken en/of aanbidding van deze persoon is dan ook zeer sterk af te raden.(en feitelijk is dat nog te licht uitgedrukt.)
 
Bron: 777 or 666

nieuwewereldorde | dewaarheid.nl| Eindtijd Informatie Web