Dagelijks archief: vrijdag 9 september 2005

7 hoofdzonden

Laatst noemde ik hier de 8 boze gedachten die door Evagrius Pontus in de 4e eeuw voor het eerst zijn aangeduid. Hieruit ontwikkelde zich later de leer van de 7 hoofdzonden. Deze werd door paus Gregorius de Grote geformuleerd.

1. Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid – trots)
2. Avaritia (hebzucht – gierigheid)
3. Luxuria (onkuisheid – lust – wellust)
4. Invidia (nijd – gramschap – jaloezie)
5. Gula (onmatigheid – gulzigheid- vraatzucht)
6. Ira (woede – toorn)
7. Acedia (traagheid – luiheid – vadsigheid)

Als tegenhangers hebben deze de 7 deugden:

1. Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
2. Iustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
3. Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
4. Fortitudo (Moed – sterkte)
5. Fides (Geloof)
6. Spes (Hoop)
7. Caritas (Naastenliefde)

Bron: wikipedia | deadlysins.com