Maandelijks archief: april 2008

hedendaagse nederlandse tekenaars [ 9 ]

Paradise Lost, Monumentaal tekenen, werk van zeven tekenaars
Stedelijk Museum Schiedam, 16 maart – 8 juni 2008
Monumentaal tekenen ontleent zijn titel aan het boek Paradise Lost van Milton maar gaat vrij om met de literaire verbeelding van het paradijs. Het concept van de tentoonstelling maakt gebruik van meerdere interpretaties uit de literatuur over het paradijs en de rol van de verschillende protagonisten daarin. De kunstenaars die deelnemen aan de tentoonstelling zijn Robbie Cornelissen, Raquel Maulwurf, Erik Odijk, Sandro Setola, Renie Spoelstra, Aji V.N. en Hans de Wit. Zij gaan allen, ieder op een eigen manier in op het verlies van de onschuld van de natuur en de vernietigingen door de mensheid van zowel de natuur als de gebouwde omgeving. In voorbereiding op de tentoonstelling zal een aantal gesprekken plaatsvinden met de kunstenaars over het paradijselijk bestaan, de rol van goed en kwaad en het streven naar het hogere en betere.
 
Bron: stedelijkmuseumschiedam.nl
reportage over de tentoonstelling Verloren Paradijs bij MOOIS/TV Rijnmond

Paradise Lost | meer hedendaagse nederlandse tekenaars

een halve eeuw na expo 58 [ 2 ]

terug naar de Expo 58 in Brussel

Voor retromanen is er elk jaar wel een bijzondere gebeurtenis om langdurig op terug te kijken. Gingen we vorige zomer terug naar de summer of love van 1967, deze zomer springen we terug naar de zomer van 1958 toen Brussel in de ban was van Expo ’58

De mensheid is een nieuw tijdperk van haar geschiedenis binnengetreden. Meer dan ooit lijkt beschaving af te hangen van de Wetenschap. Krachten waarvan niemand een kwarteeuw geleden de omvang durfde dromen, werden de mensen ter beschikking gesteld. Maar er liggen twee wegen voor ons: de weg van rivaliteit die tot een steeds gevaarlijker wapenwedloop leidt, waardoor de ontdekkingen van geniale geleerden zich tegen de mensheid dreigen te keren, en de weg die ons, ondanks alle verschillen in maatschappelijke, politieke of geestelijke opvattingen, in staat moet stellen elkaar te verstaan, wat de enige mogelijkheid is om tot waarachtige vrede te komen.
 
( Bron: toespraak van koning Boudewijn tijdens de opening van de expo ’58 op 17 april 1958 )
expo '58
expo58.eu in zgn. ‘atoomstijl’
“De mensheid is een nieuw tijdperk van haar geschiedenis binnengetreden. Meer dan ooit lijkt beschaving af te hangen
van de Wetenschap.”

brussels-expo58.be | expo58.tk | expo58.eu | nieuwsblad.be

Pasen 2008 | Pascha

Vandaag wordt in de Orthodoxe Kerk overal ter wereld
de Opstanding van Onze Heer en Verlosser Jezus Christus gevierd
“Het is de dag van de Opstanding; laat ons vervuld zijn van vreugde en elkaar omhelzen; en laten wij zelfs tot degenen die ons haten zeggen: Broeders wij vergeven elkaar omwille van de Opstanding en daarom roepen wij uit: Christus is opgestaan uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, aan allen in de graven schenkt Hij het leven!!“ Dit bezongen en uitgeroepen gevoel is het hart, het focuspunt, de vitale zenuw van de hele vroomheid en het hele geloof van de Orthodoxe Kerk. De vreugde in de verrezen levende God, de vreugde over Zijn verheerlijking en over Zijn leven, want Zijn leven is ons leven, getransfigureerd en eeuwig van duur! Pasen is dus het hoogtepunt van het kerkelijk jaar omdat nu het Leven van Christus ons leven is geworden!
 
Bron: www.ruskerk.nl
Christus verrezen uit de doden
door Zijn dood
vertreedt Hij de dood
en schenkt weer het leven
aan hen in het graf

Paastropaar

Pascha
Kontakion – Tone 8
 
Thou didst descend into the tomb, O Immortal
Thou didst destroy the power of death
In victory didst Thou arise, O Christ God
Proclaiming rejoice to the Myrrhbearing women,
Granting peace to Thine Apostles, and bestowing Resurrection on the fallen.
Paasbrunch en paasvespers
paasbrunch bij Gabriël
na de paasvesper in Byzantijnse kapel Nijmegen

The Great and Holy Feast of Pascha| The Resurrection of Our Lord

Pasen 2008 | Stille Zaterdag

Deze week is het in de Orthodoxe Kerk de Goede Week
Op Paaszaterdag half twaalf ‘s avonds vangt de Paasnachtdienst in alle rust aan met het zachtjes zingen van de canon van Stille Zaterdag, waarvan de laatste negende ode luidt: “Ween niet over Mij o Moeder, nu gij in het graf ziet Uw Zoon Die gij in uw schoot, zonder smet ontvangen hebt. Want ik sta op, en verheerlijk Mij, om als God zonder einde allen in heerlijkheid te verhogen, die u met geloof en liefde steeds verheerlijken“. Na het zingen van deze negende ode wordt in stilte en zonder enig ceremonieel de platsjenitsa uit het midden van de kerk naar het altaar gebracht, waarop het de hele paastijd zal liggen en waarop dan ook de Liturgie wordt gevierd. De platsjenitsa is een grote liggende icoon van de graflegging, vaak prachtig versierd met geborduurde doeken rondom. Deze platsjenitsa heeft vanaf Goede Vrijdag midden in de kerk gelegen als het graf van Christus. Alle diensten zijn ook rond de platsjenitsa gevierd. En alle gelovigen leggen er gedurende deze dagen bloemen op zoals bij het graf van een geliefde. Met deze bloemen wordt dan met Pasen de kerk versierd.
 
Bron: www.ruskerk.nl
Troparion – Tone 2
 
When You did descend to death, O Life Immortal,
You did slay hell with the splendor of Your Godhead,
And when from the depths You did raise the dead,
All the Powers of Heaven cried out,
O Giver of Life, Christ our God, glory to You!
 
Kontakion – Tone 6
 
He who shut in the depths is beheld dead,
Wrapped in fine linen and spices.
The Immortal One is laid in a tomb as a mortal man.
The women have come to anoint Him with myrrh,
Weeping bitterly and crying:
“This is the most blessed Sabbath
On which Christ has fallen asleep to rise on the third day!”

Stille Zaterdag [ocafs.oca.org] | Stille Zaterdag [lent.goarch.org]

Pasen 2008 | Goede Vrijdag

Deze week is het in de Orthodoxe Kerk de Goede Week
On Great and Holy Friday Christ died on the Cross. He gave up His spirit with the words: “It is finished” (John 19:30). These words are better understood when rendered: “It is consummated.” He had accomplished the work for which His heavenly Father had sent Him into the world. He became a man in the fullest sense of the word. He accepted the baptism of repentance from John in the Jordan River. He assumed the whole human condition, experiencing all its alienation, agony, and suffering, concluding with the lowly death on the Cross. He perfectly fulfilled the prophecy of Isaiah:
“Therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he has poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors; yet he bore the sins of many, and made intercession for the transgressors.”

Isaiah 53:12

Goede Vrijdag
Troparion – Tone 2
 
The Noble Joseph,
When he had taken down
Your most pure Body from the tree,
Wrapped it in fine linen,
And anointed it with spices,
And placed it in a new tomb.
 
Troparion – Tone 2
 
The angel came to the myrrh-bearing
women at the tomb and said:
Myrrh is fitting for the dead,
But Christ has shown Himself
a stranger to corruption.
 
Kontakion – Tone 8
 
Come, let us all sing the praises
of Him who was crucified for us,
For Mary said when she beheld Him upon the tree:
Though You do endure the cross,
You are my Son and my God!

Journey to PaschaJourney to Pascha
A Daily Guide Through Holy Week

The services of Holy Week transform us into eyewitnesses and direct participants in the awesome events of the Passion and Resurrection of Jesus Christ…

(Deze brochure is te downloaden op lent.goarch.org als PDF in twee formaten: 8.5×11 inch en 11×17 inch Format, beiden 13 MB groot)

Holy Friday [ goarch.org ]

Pasen 2008 | Grote Donderdag

Deze week is het in de Orthodoxe Kerk de Goede Week
Two events shape the liturgy of Great and Holy Thursday: the Last Supper of Christ with His disciples, and the betrayal of Judas. The meaning of both is in love. The Last Supper is the ultimate revelation of God’s redeeming love for man, of love as the very essence of salvation. And the betrayal of Judas reveals that sin, death and self-destruction are also due to love, but to deviated and distorted love, love directed at that which does not deserve love. Here is the mystery of this unique day, and its liturgy, where light and darkness, joy and sorrow are so strangely mixed, challenges us with the choice on which depends the eternal destiny of each one of us. “Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour was come… having loved His own which were in the world, He loved them unto the end…” (John 13:1). To understand the meaning of the Last Supper we must see it as the very end of the great movement of Divine Love which began with the creation of the world and is now to be consummated in the death and resurrection of Christ.
 
Bron: ocafs.oca.org
Het Laatste Avondmaal
Troparion – Tone 6
 
Of Your Mystical Supper, O Son of God,
Accept me today as a communicant.
For I will not speak of Your mysteries
to Your enemies,
Neither like Judas will I give You a kiss,
But like the thief will I confess You.
Remember me, O Lord, in Your Kingdom!
 
Troparion – Tone 4
 
By Your precious blood,
You have redeemed us from the curse of the law.
By being nailed to the cross and pierced by a spear,
You have poured forth immortality for man.
O our Savior, glory to You!
 
Kontakion – Tone 8
 
Come, let us all sing the praises of Him
who was crucified for us,
For Mary said when she beheld Him upon the tree:
Though You do endure the cross,
You are my Son and my God!