Maandelijks archief: april 2005

bestsellerauteur

Nadat bekend werd dat kardinaal Ratzinger gekozen was tot paus Benedictus XVI, veranderde de bestsellerslijst van het Duitse Amazon ingrijpend. Zelfs de nieuwe Harry Potter die in juli verschijnt, werd van de eerste plaats verdreven.

Top drie bij Amazon.de
klik op de afbeelding hierboven
voor de Amazon.de Hot 100 van vandaag

Inmiddels staat Harry Potter weer bovenaan, maar daarna volgen twee boeken van Joseph Ratzinger: Werte in Zeiten des Umbruchs en Salz der Erde. Verder staan in de Duitse bestsellerslijst ook nog titels van de onvermijdelijke Dan Brown. Overigens heeft kardinaal Ratzinger terecht heftige kritiek geuit op The Da Vinci Code.

The Kardinaal Ratzinger Fan Club

Op de website van The Kardinaal Ratzinger Fan Club staan onder de noemer De-Bunking The Da Vinci Code: Articles and Resources een aantal verwijzingen naar websites waarin de neo-gnostische The Da Vinci Code tegen het licht van het Evangelie gehouden wordt.

meer boeken van Ratzinger bij Amazon.de

Pasen 2005 | Stille Zaterdag

Op Paaszaterdag half twaalf ‘s avonds vangt de Paasnachtdienst in alle rust aan met het zachtjes zingen van de canon van Stille Zaterdag, waarvan de laatste negende ode luidt: “Ween niet over Mij o Moeder, nu gij in het graf ziet Uw Zoon Die gij in uw schoot, zonder smet ontvangen hebt. Want ik sta op, en verheerlijk Mij, om als God zonder einde allen in heerlijkheid te verhogen, die u met geloof en liefde steeds verheerlijken“. Na het zingen van deze negende ode wordt in stilte en zonder enig ceremonieel de platsjenitsa uit het midden van de kerk naar het altaar gebracht, waarop het de hele paastijd zal liggen en waarop dan ook de Liturgie wordt gevierd. De platsjenitsa is een grote liggende icoon van de graflegging, vaak prachtig versierd met geborduurde doeken rondom. Deze platsjenitsa heeft vanaf Goede Vrijdag midden in de kerk gelegen als het graf van Christus. Alle diensten zijn ook rond de platsjenitsa gevierd. En alle gelovigen leggen er gedurende deze dagen bloemen op zoals bij het graf van een geliefde. Met deze bloemen wordt dan met Pasen de kerk versierd.

Bron: www.ruskerk.nl

Troparion – Tone 2
 
When You did descend to death, O Life Immortal,
You did slay hell with the splendor of Your Godhead,
And when from the depths You did raise the dead,
All the Powers of Heaven cried out,
O Giver of Life, Christ our God, glory to You!
 
Kontakion – Tone 6
 
He who shut in the depths is beheld dead,
Wrapped in fine linen and spices.
The Immortal One is laid in a tomb as a mortal man.
The women have come to anoint Him with myrrh,
Weeping bitterly and crying:
“This is the most blessed Sabbath
On which Christ has fallen asleep to rise on the third day!”

Stille Zaterdag

Pasen 2005 | Grote Vrijdag

Troparion – Tone 2
 
The Noble Joseph,
When he had taken down
Your most pure Body from the tree,
Wrapped it in fine linen,
And anointed it with spices,
And placed it in a new tomb.
Goede Vrijdag
Troparion – Tone 2
 
The angel came to the myrrh-bearing
women at the tomb and said:
Myrrh is fitting for the dead,
But Christ has shown Himself
a stranger to corruption.
 
Kontakion – Tone 8
 
Come, let us all sing the praises
of Him who was crucified for us,
For Mary said when she beheld Him upon the tree:
Though You do endure the cross,
You are my Son and my God!

Holy Friday [ oca.org ] | Holy Friday [ goarch.org ]

Pasen 2005 | Grote Donderdag

Troparion – Tone 6
 
Of Your Mystical Supper, O Son of God,
Accept me today as a communicant.
For I will not speak of Your mysteries
to Your enemies,
Neither like Judas will I give You a kiss,
But like the thief will I confess You.
Remember me, O Lord, in Your Kingdom!
Het Laatste Avondmaal
Troparion – Tone 4
 
By Your precious blood,
You have redeemed us from the curse of the law.
By being nailed to the cross and pierced by a spear,
You have poured forth immortality for man.
O our Savior, glory to You!
 
Kontakion – Tone 8
 
Come, let us all sing the praises of Him
who was crucified for us,
For Mary said when she beheld Him upon the tree:
Though You do endure the cross,
You are my Son and my God!

Grote Donderdag

Pasen 2005 | Grote Woensdag

Troparion – Tone 8
 
When the glorious disciples were enlightened
At the washing of their feet before the supper,
Then the impious Judas was darkened,
ailing with avarice
And to the lawless judges he betrays You,
the righteous Judge.
Behold, O lover of money, this man who because of money hanged himself.
Flee from the greedy soul which dared such things against the Master.
O Lord, who is good towards all men, glory to You!
voetwassing
Kontakion – Tone 2
 
With his hands the betrayer receives the Bread.
With his hands he secretly receives the silver,
The price of Him who fashioned man with His hands;
So the servant and deceiver Judas remains depraved.

Pasen 2005 | Grote Dinsdag

Troparion – Tone 8
 
Behold the Bridegroom comes at midnight,
And blessed is the servant whom
He shall find watching,
And again unworthy is the servant whom
He shall find heedless.
Beware, therefore, O my soul,
do not be weighed down with sleep,
Lest you be given up to death and lest you
be shut out of the Kingdom.
But rouse yourself crying: Holy, Holy, Holy,
are You, O our God!
Through the Theotokos have mercy on us!
 
Kontakion – Tone 2
 
You know that this is the last hour, O wretched soul,
And fear the cutting of the fig tree.
Work diligently therefore at the talent given to you
Keep watch and pray:
Let us not remain outside
the bridal chamber of Christ.

Grote Dinsdag

Pasen 2005 | Grote Maandag

Troparion – Tone 8
 
Behold the Bridegroom comes at midnight,
And blessed is the servant whom
He shall find watching,
And again unworthy is the servant whom
He shall find heedless.
Beware, therefore, O my soul,
do not be weighed down with sleep,
Lest you be given up to death and lest you
be shut out of the Kingdom.
But rouse yourself crying: Holy, Holy, Holy,
are You, O our God!
Through the Theotokos have mercy on us!
 
Kontakion – Tone 8
 
Jacob lamented the loss of Joseph,
But his noble son was seated on a chariot
And honored as a king.
For when he refused to be enslaved
By the pleasures of the Egyptian woman,
He was glorified by the Lord
who beholds the hearts of men,
And bestows upon them an incorruptible crown.

Grote Maandag