Maandelijks archief: maart 2005

100 jaar geleden

Tanger crisis 1905
Keizer Wilhelm II bezoekt de sultan van Marokko
In 1880 werd te Madrid een conventie van kracht waarbij alle belangrijke landen in Europa afspraken vastlegden ter regeling van hun handelsactiviteiten in Marokko. Vanwege de aanzienlijke handelsbelangen in Marokko sloot Duitsland in 1890 een afzonderlijk handelsverdrag met dit land; Frankrijk volgde dit voorbeeld in 1892. In 1900 sloten Frankrijk en Italiëeen geheim verdrag ter regeling van hun invloedssferen in het Middellandse Zee gebied. Frankrijk beoogde een groot Frans koloniaal rijk aan de kust van Noord Afrika en Marokko moest daarvan een onderdeel uitmaken. Na de Entente Cordiale van 1904 maakte Frankrijk ernst met haar koloniale plannen. Frankrijk begon zijn optreden in Marokko met een verdrag met Spanje, dat daarbij zijn eigen aanspraken in Marokko gegarandeerd kreeg.
 
Duitsland die als belangrijke mogendheid bewust buiten de besprekingen was gelaten, zag haar handelsbelangen in gevaar komen en ageerde heftig tegen het optreden van Frankrijk. Keizer Wilhelm II bracht, tijdens een vakantietocht in de Middellandse Zee, zelfs een bezoek aan Tanger waar hij de Marokkaanse sultan steun toezegde (de Tanger-crisis van 1905).
 
Von Bülow besloot de Duitse keizer te gebruiken in zijn plan. Hij haalde de keizer over om naar Tanger te varen om zo de sultan te overtuigen van de Duitse steun en de Franse regering in verlegenheid te brengen. Op 28 maart 1905 zette de keizer, aan boord van de Hamburg, koers naar Marokko.
aankomst in Tanger
De Duitse keizer Wilhelm II komt
op 31 maart 1905 aan in Tanger
Tegen de tijd dat Wilhelm de straat van Gibraltar had bereikt begon hij echter te twijfelen aan het plan. Liever was hij bij Gibraltar voor anker gegaan waar hij op bezoek wilde gaan bij de Britse koningin, Alexandra, die daar verbleef. Von Bülow had de keizer echter via verschillende telegrammen ervan overtuigd dat het bezoek aan Tanger essentieel was. Bovendien was het bezoek van de keizer inmiddels uitgelekt aan de pers, iets waar Von Bülow ook min of meer verantwoordelijk voor was geweest. Er zat voor de keizer dus echter niets op dan door te gaan met het plan. De Hamburg verscheen op 31 maart voor de kust van Tanger. Toch bleef de keizer, versterkt door het slechte weer bij aankomst, tot het laatste moment twijfelen. Uiteindelijk klaarde de lucht op en voer hij naar de haven. Daar aangekomen werd hij opgewacht door een oom van de sultan en de Franse ambassadeur. Hij vertelde de ambassadeur dat Duitsland opkwam voor het Verdrag van Madrid, gaf de ambassadeur vervolgens geen kans om te protesteren en besteeg een wit paard waarop hij naar de Duitse ambassade reed. De keizer had zich in Tanger helemaal niet op zijn gemak gevoeld …
verder lezen …

Marokkokrise von 1905 [ deutsche-schutzgebiete.de ]

de beste boeken van de 20ste eeuw

Vorige maand refereerde een vriend van mij hier aan het boek dat Gitta Sereny schreef over Albert Speer en dat in het Nederlands vertaald werd onder de titel verstrikt in de waarheid. Ik heb het boek zelf (nog) niet gelezen. Volgens de conservatieve denktank Edmund Burke Stichting is het een van de beste boeken van de afgelopen eeuw. Op de website van de Edmund Burke Stichting staat over dit boek het volgende:

Gitta Sereny, Albert Speer: His Battle With Truth (1995). Speer was de begaafde architect en lieveling van Hitler die later minister van Bewapening werd en de hoogste nazi die niet ter dood werd veroordeeld in Neurenberg. Hij leefde verder als gevangene voor het leven in Spandau en worstelde zijn hele leven na Hitler met de leugens die hij zichzelf vertelde. Dit meeslepende boek, grotendeels een weergave van en commentaar op uitgebreide interviews met Speer, legt bloot hoe duivels het Hitler-regime was en welke effecten het op mensen had.

De beste boeken van de afgelopen eeuw

maakbaarheid en genade

gelezen: interview met Erik Borgman
in Beweging, tijdschrift voor reformatorische wijsbegeerte
U typeert de maakbaarheid van het individuele leven en de maakbaarheid van de kerk als pseudo-vragen, schijnprojecten. Wat is volgens u de echte vraag waar het ons om moet gaan?
“De echte vraag is: hoe blijven we antwoorden op Gods presentie? Niet: wat is het antwoord? Religie is omgang; omgang met het heilige, omgang met God-de-gevende, de genade-God. Religie is een eigen toegang tot de ontologie.”
 
Legt u dat eens uit.
“Gebruikelijk is een scheiding te maken tussen zijn en zin. De scheiding is actueel en wordt zichtbaar in allerlei zingevingsprojecten, waarin zinloze levens zinvol moeten worden. Maar al die projecten zullen hopeloos falen; je kunt zin namelijk niet zelf aanbrengen in je leven. Zin komt van buiten en wordt met het leven gegeven. Religie pretendeert deze ontologische kloof te overbruggen: schepping is genade.”
 
Hoe bedoelt u dat: schepping is genade? Is er geen onderscheid tussen schepping en herschepping?
“In de lijn van Thomas van Aquino is de schepping er met het oog op het volle leven dat in de synoptische evangeliën ‘het Koninkrijk Gods’ wordt genoemd. Dit is wat Paulus uitdrukt met het idee dat alles ‘in Christus’ geschapen is. In deze lijn is God de ruimte van genadige vrijgevendheid waarin alles tot uitdrukking komt. ‘In Hem bewegen wij ons en zijn wij’. Deze ruimte wordt in de zonde geweigerd en in de verlossing hersteld.”

Erik BorgmanErik Borgman is sinds 2004 directeur van het interdisciplinaire Heyendaal Instituut voor theologie, wetenschap en cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
 
 

Bron: Beweging | dominicanen.nl

geniaal portret

vandaag 124 jaar geleden overleden:
Modest Moesorgskij, 28 maart 1881

Op 5 maart 2002 stond ik voor het eerst in mijn leven tegenover het sublieme portret van Moesorgskij geschilderd door Ilya Repin. Deze schilderde het portret in de loop van vier zittingen, tussen 2 en 5 maart 1881, in de kliniek waar Moesorgskij was opgenomen tengevolge van zijn alcoholverslaving en waar hij 3 weken later zou overlijden. In de catalogus van de grote Repin-tentoonstelling in het Groninger Museum staat bij dit portret de volgende beschrijving:

( … ) Repin portretteerde de componist met een picturale vrijheid die tot uitdrukking komt in de manier waarop hij de verf op het doek aanbracht. Op het gezicht geven de van licht doordrenkte verflagen het voorhoofd een zachte weerschijn en zorgen ze voor een spel van licht en donker op de frambozenrode kraag van het jasje. In de grote expressieve gestalte, de open gelaatstrekken en de welwillende neiging van het hoofd toonde Repin hoe hij zich het innerlijk gemoed van Moesorgskij voorstelde.
Modest MoesorgskyDe eerste kennismaking tussen beide mannen vond plaats in het begin van de zeventiger jaren. Repin was diep geroerd door de muziek van Moesorgskij en voelde de vernieuwende kracht van diens composities aan, iets wat in die tijd voor lang niet iedereen gold. Repin schilderde dit portret naar hij zei ‘voor zichzelf, als herinnering aan een vurige beminde vriend.’ Toen Tretjakov zich echter tot de kunstenaar wendde met de wens het portret voor zijn portrettengalerij aan te schaffen, kreeg hij te horen dat hij het graag afstond, gezien de betekenis van Moesorgskij als persoon en Tretjakovs taak een portrettengalerij samen te stellen ‘van de beste mensen van Rusland’. Het bedrag dat repin voor het schilderij ontving, werd door hem ter beschikking gesteld voor de oprichting van een gedenkteken voor Moesorgskij.

Biografie van Moesorgskij [ componistenweb.net ]

knieval

In Brompton Oratory, genoemd naar Brompton Catedral in Londen, stapt Nick Cave de kerk binnen op paasmorgen. De voorganger leest Lucas 24 waarin Christus na zijn lijden weer verenigd wordt met zijn discipelen. De zanger ziet ondertussen de beelden van de apostelen in de kerk en wou dat hij zelf zo’n beeld was, zodat hij de schoonheid niet onder woorden zou hoeven brengen noch zou hoeven te geloven wat hij in het avondmaal weerspiegeld ziet:
 
A beauty, impossible to endure
The blood imparted in little sips
The smell of you still on my hands
As I bring the cup up to my lips
 
No God up in the sky
No Devil beneath the sea
Could do the job that you did, baby
Of bringing me to my knees
 
( Bron: Peter Sierksma in Trouw van 12 maart )
Nick Cave

Nick Cave and the Bad Seeds Official Website

tolerantie als zwijgplicht

gelezen: essay van Matthias Smalbrugge
in Letter & Geest, Trouw van zaterdag 26 maart

Matthias SmalbruggeVandaag staat er in Letter & Geest, de diepgravende zaterdagbijlage van Trouw, een bijdrage van de theoloog Matthias Smalbrugge: Confrontatie is nodig om een tragedie te voorkomen. Hierin hekelt hij de conflictvermijding in het maatschappelijk debat over religie en legt daarmee de vinger op de zere plek: de confrontatie tussen christendom en islam.

Wat is tolerantie in een heterogene samenleving?
De vraag naar het verschil in gods- en mensbeeld.
 
Beide vragen – wat kan een cultuur (ver-)dragen en wat is het mens- of godsbeeld op grond waarvan je een ander accepteert of weigert – worden vaak uit het debat geweerd. Vreemd genoeg uit naam van diezelfde tolerantie, die dan juist wordt opgevoerd als grote witwasser van alle verschillen. Alle verschillen zijn relatief, cultureel bepaald maar niet wezenlijk.
 
Want echt, au fond geloven we allemaal in één God en is het verschil tussen christendom, islam, hindoeïsme, etc. lood om oud ijzer. Achterliggende suggestie: we delen wel hetzelfde mens- en godsbeeld, dus heb het niet over de verschillen want je speelt met vuur. Tolerantie als de ultieme zwijgplicht. Dan maar liever opnieuw nagedacht.

voorpublicatie [ Trouw Online ]

Mimesis

Mimesis, tentoonstelling van Matthijs Röling
in het Drents Museum te Assen, 22 maart t/m 3 juli
zelfportretMatthijs Röling (Oostkapelle, 1943) geldt als het boegbeeld van de hedendaagse figuratieve Nederlandse schilderkunst. Op de tentoonstelling zijn ruim 100 schilderijen en tekeningen uit de periode 1960 tot 2005 te zien, waaronder indringende stillevens, prachtige portretten, naakten, landschappen, interieurs en mythologische voorstellingen. De titel van de tentoonstelling Mimesis (Grieks voor nabootsing van de natuur) verwijst naar Röling’s onuitputtelijke bron van inspiratie. De tentoongestelde topwerken van Röling zijn hoofdzakelijk afkomstig uit particulier bezit. Een groot deel is niet eerder in het openbaar getoond.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt bij Waanders Uitgevers een prachtig geïllustreerde uitgave met bijdragen van Laurens Balkema, Harry Tupan, Ileen Montijn, Diederik Kraaijpoel en Hugo Röling. Het boek, deel 7 in de serie “Monografieën van het Drents Museum over hedendaagse figuratieve kunstenaars”, is vanaf 22 maart 2005 te koop in de Museumwinkel van het Drents Museum.

drentsmuseum.nl