Dagelijks archief: maandag 17 maart 2008

‘t zit in de genen

Vier schilders in één gezin: Dirck, Jan, Joseph en Salomon de Bray
Frans Hals Museum Haarlem, 2 februari – 22 juni 2008

Tijdens de tentoonstelling Hollanders in Beeld in Het Mauritshuis, zag ik in november een familieportret uit 1652 geschilderd door Jan de Bray. Daarin beeldt hij zijn ouders, de schilder, architect en dichter Salomon de Bray en zijn moeder Anna Westerbaen af als Marcus Antonius en Cleopatra. Er bestaan van dit familieportret twee versies die allebei in het buitenland terecht zijn gekomen. De versie hieronder hangt in de Royal Collection van koningin Elisabeth II. De andere versie hangt in het Currier Museum of Art in Manchester, New Hampshire, Verenigde Staten.

familie De Bray
Jan de Bray, Het banket van Marcus Antonius en Cleopatra, familieportret van Salomon de Bray en zijn vrouw Anna Westerbaen. Zijn zoon Jan staat links met hellebaard.

Het Frans Hals Museum heeft nu een tentoonstelling gewijd aan het gezin van Salomon de Bray, waaronder we vier schilders kunnen rekenen: Tot nog toe kenden we vooral de vader Salomon en zijn oudste zoon Jan, maar nu worden ook de jongere zonen Dirck en Joseph beter belicht. De familie De Bray was katholiek en dat kwam in het protestantse Haarlem van de zeventiende eeuw niet vaak voor. Hun kinderen staan bijvoorbeeld niet in het doopregister van de stad Haarlem ingeschreven en daarom is het op het schilderij moeilijk te bepalen wie van de kinderen wie is. Maar doorgaans gaat men ervan uit dat de jongeman rechtsachter Cleopatra (zijn moeder Anna Westerbaen) Dirck de Bray is.

Van 2 februari tot en met 22 juni 2008 is in het Frans Hals Museum een unieke overzichtstentoonstelling te zien van vier schilders in één gezin: Dirck, Jan, Joseph en Salomon de Bray. Uitzonderlijk schilderstalent zat bij alle vier in de genen. In het Frans Hals Museum komen ze na eeuwen voor het eerst weer tezamen. Vader Salomon en zoon Jan gelden als de grootste historieschilders die Haarlem heeft voortgebracht. Hun classicistische, verhalende en theatrale werken hebben een opvallende positie in de schilderkunst van de Gouden Eeuw. De jongere zonen Dirck en Joseph produceerden op hun beurt verfijnde bloemstillevens van een uitzonderlijke kwaliteit. Een veelzijdige familie, katholiek, universeel onderlegd en de spil van het culturele leven van het Haarlem in de Gouden Eeuw. De schilderijen zijn behalve uit de eigen collectie, afkomstig uit musea en privé-collecties uit Europa en de Verenigde Staten.
 
Bron: franshalsmuseum.nl

Salomon de Bray (1597-1664) | Jan de Bray (1627-1697)